Vragen

Antwoorden

Wat kost mijn behandeling?
De totale kosten van uw behandeling zijn meestal pas na afloop van die behandeling helder. Eerst moet duidelijk worden wat er aan de hand is en welke zorg u nodig heeft. Hiervoor is een eerste afspraak in het ziekenhuis nodig. Soms moet u ook onderzocht worden. Het is mogelijk dat de kosten wijzigen, wanneer blijkt dat uw behandeling aangepast moet worden. De prijzen van de meeste ziekenhuisbehandelingen zijn tot stand gekomen door onderhandelingen tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis.

Wat brengt het ziekenhuis in rekening?
Het ziekenhuis stuurt de rekening voor een zorgtraject dat u heeft doorlopen. Het zorgtraject bestaat uit de diagnose die de arts heeft gesteld en de zorgactiviteiten die zijn uitgevoerd. Voorbeeld van zorgactiviteiten zijn röntgenonderzoek, een poliklinisch consult bij de medisch specialist, een ziekenhuisopname of een operatie. Soms worden ook overige kosten apart genoemd. Dit heeft te maken met indirecte kosten voor bijvoorbeeld kosten voor geneesmiddelen, protheses en schoonmaakkosten voor het gebouw.

Hoe wordt de hoogte van de rekening bepaald?
Na afloop van een behandeling in het ziekenhuis ontvangt u een rekening voor het traject dat u heeft afgelegd. Hierin worden uw diagnose, uw behandeling en ook de kosten die daarmee samenhangen bij elkaar gebracht met een administratieve code: de DBC-code (Diagnose Behandeling Combinatie). Elke DBC heeft een vaste declaratiecode en aan elke code is een prijs gekoppeld. Het kan zijn dat u meerdere rekeningen ontvangt, omdat er per DBC een aparte rekening wordt opgemaakt en voor uw behandeling meerdere sub-trajecten (met bijbehorende DBC’s) zijn ingezet. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een animatie met een korte uitleg hiervoor gemaakt.

Hoe komen tarieven tot stand?
Onze tarieven komen als volgt tot stand. Jaarlijks bepalen wij onze kostprijzen. Dat is een proces waarbij wij de richtlijnen van de NZa volgen. Dit proces en de totstandkoming van de kostprijzen, worden getoetst door een derde: een registeraccountant. De kostprijzen vormen de basis voor ons tariefvoorstel aan zorgverzekeraars. Dit voorstel wordt door uw zorgverzekeraar beoordeeld en uw zorgverzekeraar doet ons dan een tegenvoorstel. Uw zorgverzekeraar besluit uiteindelijk tegen welk tarief zij zorgproducten voor u bij ons ziekenhuis inkopen. Hebt u een vraag of een klacht over de hoogte van het tarief dat voor het zorgproduct dat (via uw eigen risico) aan u in rekening is gebracht, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Hebt u een vraag over verrichtingen of andere informatie die op uw nota staan, dan kunt u vanzelfsprekend bij ons terecht. U kunt met uw vragen terecht bij het Verzekerdenpunt van het ziekenhuis via zorgkosten@flevoziekenhuis.nl of 036 - 868 88 96.

Waarom heb ik zo’n hoge rekening terwijl ik mijn arts maar even heb gezien?
Op uw factuur vindt u de specificatie van het bedrag voor het traject dat bij u is uitgevoerd. De bedragen die in rekening zijn gebracht zijn voor een deel vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ziekenhuizen mogen de tarieven voor een aantal behandelingen zelf vaststellen. Deze prijzen zijn een gemiddelde van de kosten die voor alle patiënten met een dezelfde DBC (zie boven) zijn gemaakt. Dat betekent dat u voor die DBC dezelfde prijs betaalt als andere patiënten met aanvankelijk dezelfde zorgvraag, ook al was die behandeling bij hen misschien meer of minder uitgebreid. Ten slotte verrekenen zorgverzekeraars via de DBC systematiek de ziekenhuiskosten voor onderhoud van het gebouw, materialen en ondersteunend personeel.

Hoe werkt het als ik mijn geplande behandeling zelf moet betalen?
Wanneer u geen (Nederlandse) zorgverzekering heeft, of wanneer u voor onverzekerde zorg kiest zonder een aanvullende verzekering te hebben die deze vergoedt, kunt u pas met uw behandeling of onderzoek starten als u vooraf de hieraan verbonden kosten betaald heeft (spoedbehandelingen hoeven niet vooraf betaald te worden). Hoe werkt het?

 • U maakt een afspraak op de polikliniek voor een bepaalde behandeling of onderzoek.
 • 30 minuten voor uw afspraak op de polikliniek meldt u zich bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis.
 • U betaalt een consult of onderzoek vooruit. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de meest gangbare diagnose.
 • U kunt zich vervolgens met uw betaalbewijs melden bij de polikliniek waar u de afspraak voor een behandeling of onderzoek heeft gemaakt.
 • Wanneer uw arts u een vervolgbehandeling adviseert, is het belangrijk dat hij of zij u de diagnose en de verwachte verrichtingen duidelijk uitlegt en dit meegeeft op papier.
 • Met de informatie van uw arts kunt u bij het Verzekerdenpunt een kostenopgaaf opvragen voor het gehele zorgtraject. Ook dit dient u vooruit te betalen voordat u uw afspraken voor de geplande vervolgbehandeling kunt maken.
Wordt een belconsult vergoed?
Vanaf 1 januari 2018 kunnen ook belconsulten gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Tot 1 januari was dit niet mogelijk.
Het is mogelijk dat u voor een herhaalbezoek niet meer in alle gevallen naar het ziekenhuis hoeft te komen. U kunt afspreken dat er een telefonisch consult plaatsvindt, in plaats van een consult in het ziekenhuis. Dit belconsult wordt vervolgens vastgelegd en gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De kosten van een belconsult zijn hetzelfde als van een consult in het ziekenhuis.
Uw zorgverzekeraar kan deze zorgkosten inhouden op uw eigen risico. Of een belconsult voor u extra kosten betekent hangt af van uw situatie.
Hebt u vragen over het belconsult of wilt u weten wat dit betekent voor uw zorgkosten, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer ik niet tevreden ben over een behandeling of over het resultaat van een behandeling, hoef ik dan de rekening of het eigen risico dat de zorgverzekeraar bij mij in rekening brengt niet te betalen?
Onvrede over (het resultaat van) een behandeling betekent niet dat u de rekening niet hoeft te betalen. Een arts dient zich in te zetten om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. U wordt aangeraden om uw vragen aan uw behandelend arts te stellen. De arts kan u informeren over de behandelmogelijkheden. Misschien zou u uw eigen risico hoe dan ook hebben volgemaakt. Namelijk als u behalve de behandeling waar u ontevreden over bent, in hetzelfde jaar ook andere medische behandelingen heeft gehad. Voor klachten over de zorgverlening verwijzen wij u graag naar het klachtenformulier op de website van het Flevoziekenhuis.

Wat betekent het eigen risico voor mij?
Voor iedere zorgverzekering geldt dat u een verplicht eigen risico heeft. Dat betekent dat u jaarlijks een deel van uw zorgkosten zelf moet betalen. Uw verplichte eigen risico is in 2017 en 2018 vastgesteld op € 385,-. Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillige eigen risico. Het vrijwillige eigen risico kan oplopen tot € 500,-. Hiermee komt het totale maximaal eigen risico in 2017 en 2018 op € 885,-. Dat betekent dat wanneer uw zorgverzekeraar een nota van ons ontvangt, dat zij dit met uw eigen risico verrekenen. U betaalt dan ineens het volle bedrag van de zorgnota tot het maximum van het eigen risico.

Valt mijn behandeling onder het eigen risico van 2017 of 2018?
Is uw behandeling gestart in het jaar 2017 en loopt deze door in 2018, dan is het startmoment van uw behandeling bepalend voor het jaar dat u eigen risico betaalt. Als u bijvoorbeeld in november 2017 een eerste afspraak had en in januari geopereerd wordt, valt uw operatie onder het eigen risico van 2017. Maar vaak wordt er een vervolg-traject gestart in het nieuwe jaar; dan vallen de kosten van de operatie onder het eigen risico van 2018. Het is dus mogelijk dat u voor 1 behandeltraject meerdere keren eigen risico betaalt. Is uw vervolg-traject in het Flevoziekenhuis in 2017 gestart, maar bent u per 1 januari 2018 overgestapt naar een andere polis of een andere zorgverzekeraar? Dan wordt de vergoeding voor dit traject nog met uw vorige zorgverzekeraar afgehandeld. Het advies is om contact op te nemen met het Verzekerdenpunt van het Flevoziekenhuis om te bespreken wat het startmoment is van uw behandeling. U kunt met uw vragen terecht bij het Verzekerdenpunt van het ziekenhuis via zorgkosten@flevoziekenhuis.nl of 036 - 868 88 96 (optie 2).Voor vragen over de hoogte van uw eigen risico moet u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kan ik overstappen van een budgetpolis naar een naturapolis?
U kunt één keer per jaar overstappen naar een andere verzekering, dus bijvoorbeeld van een budgetpolis naar een natura polis. Tussentijds van zorgverzekering overstappen is in principe niet mogelijk. In november maken zorgverzekeraars hun nieuwe aanbod bekend. Op dat moment kunt u weer zorgverzekeringen vergelijken en ervoor kiezen om over te stappen.

Waarom krijg ik zelf de rekening thuis gestuurd voor mijn behandeling?
Er kunnen meerdere redenen hiervoor zijn:

 1. U bent niet verzekerd.
 2. Uw persoonlijke gegevens zijn onjuist of onvolledig geregistreerd in het ziekenhuisinformatie systeem of uw identiteitsgegevens zijn bekend bij het ziekenhuis.
 3. Er is sprake van onverzekerde zorg. Als de geleverde zorg niet onder het basispakket valt, krijgt u de rekening altijd thuis gestuurd. Als de geleverde zorg onder uw aanvullende verzekering valt (declaratiecode op de rekening begint met een 16 of 17), dan kunt u deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. U krijgt deze rekening dan geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de polisvoorwaarden. U dient het gehele bedrag eerst zelf aan het ziekenhuis te betalen.
 4. U heeft een budget- of selectieve polis. U dient het gehele bedrag eerst zelf aan het ziekenhuis te betalen. Vervolgens krijgt u deze rekening (gedeeltelijk) declareren bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de polisvoorwaarden.
 5. Er is geen geldige verwijzing; ofwel u heeft geen of geen geldige verwijsbrief van uw (huis)arts kunnen overhandigen bij uw eerste afspraak. Dit geldt ook als u bent uitbehandeld door uw specialist in het ziekenhuis. Bij nieuwe klachten moet u toch eerst naar uw huisarts om opnieuw doorverwezen te worden naar het ziekenhuis.

Waarom heb ik de ziekenhuisrekening pas zo laat gekregen?
Het komt voor dat u pas veel later dan uw behandeling in het ziekenhuis plaatsgevonden heeft, de factuur te zien krijgt. De landelijke regels en de prijsafspraken leiden er toe dat een bezoek aan een specialist soms pas na 1 of soms zelfs pas na 2 jaar kan worden gefactureerd. Hierdoor kan het zijn dat u alsnog uw verplichte eigen risico over het jaar moet betalen, waarin uw behandeling startte. Voor u als patiënt erg vervelend. Het Flevoziekenhuis handelt hierbij volgens de landelijk vastgestelde richtlijnen.

Hoe kan het zijn dat mijn DBC is begonnen nog voordat ik zelf bij mijn arts was?
Dit wordt meestal veroorzaakt door vervolg-DBC’s. Deze DBC’s worden automatisch geopend de dag nadat de voorgaande DBC horend bij uw zorgvraag wordt afgesloten. Hier zijn vaste termijnen voor, vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Een tweede mogelijkheid is dat u voor onderzoeken in het ziekenhuis bent geweest voordat u bij een specialist komt. Als voorbeeld: twee weken voor uw afspraak met de specialist heeft u bloed laten prikken. Dan wordt de DBC geopend op het moment van bloedprikken. Dit is noodzakelijk omdat het bloedprikken onderdeel is van uw behandeling en in uw DBC moet vallen.

Waar vind ik mijn zorgrekening?
Nadat het ziekenhuis uw DBC(‘s) heeft afgesloten, stuurt deze een declaratie naar uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar controleert de declaratie en verwerkt deze. U kunt dan uw zorgrekening (zorgnota) of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar.

Waar kan ik terecht met een vraag of opmerking over de zorgnota?
Bij het Flevoziekenhuis kunt u terecht voor vragen over de inhoud van uw rekening. Bijvoorbeeld over zorgactiviteiten die staan vermeld op de zorgnota. U kunt met uw vragen terecht bij het Verzekerdenpunt van het ziekenhuis via zorgkosten@flevoziekenhuis.nl of 036 - 868 88 96.

Uw zorgverzekeraar is het aanspreekpunt voor vragen over de vergoeding van de rekening en de hoogte van het voor uw behandeling in rekening gebrachte tarief. Onze medewerkers van het Verzekerdenpunt kunnen u een indicatie geven van hoeveel uw behandeling naar verwachting zal gaan kosten. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen wat uw polisvoorwaarden zijn en of uw behandeling wordt vergoed. Hebt u vragen over de hoogte van het tarief voor een behandeling, dan kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als het nodig is neemt de zorgverzekeraar contact voor u op met het ons ziekenhuis. 

Medewerkers van het Verzekerdenpunt en de zorgadministratie van het Flevoziekenhuis kunnen u vertellen uit welke zorgactiviteiten uw zorgrekening is gebaseerd. Als u wilt weten hoe de zorgnota van het Flevoziekenhuis eruit ziet en wat erin staat, lees dan de samenvatting pdf Wat u weten moet over zorgkosten (586 KB) .

Moet ik doorgeven dat ik een nieuwe verzekering heb?
Het is niet nodig om dit aan het ziekenhuis door te geven, maar het mag wel. Dit wordt aan de balie automatisch opgevraagd en met u gecontroleerd. U kunt overigens maar één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande zorgverzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.
 
Heeft het ziekenhuis met alle zorgverzekeraars een contract gesloten?
Het Flevoziekenhuis heeft voor 2017 met alle zorgverzekeraars een contract gesloten. Dat betekent dat de zorg vanuit de basisverzekering in het Flevoziekenhuis volledig vergoed wordt (met uitzondering van het eigen risico).

Wat als ik niet verzekerd ben?
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks deze wettelijke verplichtingen niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen (zie voor de bedragen: Passantentarieven. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.

Wat moet ik met de rekening doen als asielzoeker?
Wilt u bij het ontvangen van een ziekenhuisrekening uw polisnummer/verzekeringsnummer doorgeven aan ons (e-mail: debiteurenadministratie@flevoziekenhuis.nl)? Dit is alleen mogelijk als u als asielzoeker geregistreerd staat op het moment van uw behandeling. U bent dan verzekerd bij de RZA (regeling zorg asielzoekers). Uw polisnummer/verzekeringsnummer begint dan met 90.

Ik heb de ziekenhuisrekening van de vorige bewoner van mijn adres ontvangen, wat moet ik doen?
Bent u de nieuwe bewoner van op dit adres en kent u de geadresseerde niet? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de rekening terug te sturen naar het ziekenhuis met de mededeling “patiënt verhuisd”.
Bent u de nieuwe bewoner van op dit adres en kent u de geadresseerde wel? Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om de rekening terug te sturen naar het ziekenhuis met de mededeling dat u wel bekend met de geadresseerde, maar deze verhuisd is (bij voorkeur onder vermelding van het nieuwe adres).

Wat kost een bezoek aan de Spoedpost?
Komt u naar de Spoedpost dan kan het zijn dat voor de zorg die u daar krijgt uw eigen risico/verzekering wordt aangesproken. Dat hangt samen met de doorverwijzing die u krijgt. Wordt u voor uw klacht doorverwezen naar de Huisartsenpost? Dan vergoedt de verzekeraar deze kosten. Wordt u doorverwezen naar de Spoedeisende hulp of een andere afdeling binnen het ziekenhuis? Dan komen de kosten hiervoor ten laste van uw eigen risico/verzekering. Belt u altijd eerst met: 0900-203 0 203 (€ 0,10 p/m) of 036-54 54 380 (lokaal tarief).

Ik ben het niet eens met het zorgstelsel. Wat kan ik doen?
Op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering vindt u meer informatie over het zorgstelsel. Bijvoorbeeld over wat wettelijk geregeld is in de basisverzekering en op welke zorg u recht heeft. Ook vindt u daar een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden. Heeft u daarna nog vragen? Neemt u dan contact op met het loket Informatie Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/contact

Ik ben het niet eens met mijn zorgverzekeraar over de vergoeding van een behandeling. Waar kan ik hierover een klacht indienen?
Als u een klacht heeft over uw zorgverzekeraar, bespreek deze dan eerst met uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft een klachtenregeling. Informeer hiernaar.

Ik heb een algemene vraag of opmerking over zorgdeclaraties of regels in de zorg. Bij wie kan ik hiervoor terecht?
U kunt hiervoor terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan uw vraag of klacht niet individueel afhandelen maar gebruikt meldingen en signalen om toezicht te houden op zorgverleners en zorgverzekeraars. Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit kunt u een melding indienen over een ziekenhuisrekening: http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/veelgesteldevragen/Veelgestelde-vragen-ziekenhuisrekeningen/

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht door de zorgverzekeraar?
Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ): http://www.skgz.nl/. Dit is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Het doel van SKGZ is het helpen oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar. De SKGZ kan voor u bemiddelen of een bindende uitspraak doen.