Wanneer u wordt opgenomen in het Flevoziekenhuis voor één of meerdere dagen, zijn de volgende onderwerpen belangrijk om te weten:

Verzekering

U moet verzekerd zijn voor ziektekosten. De basisverzekering vergoedt een groot deel van de ziekenhuiszorg. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of uw operatie of behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Kijk voor meer informatie over zorgkosten

Ziekenhuisbacterie

Heeft u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis gelegen? Woont of werkt u op een bedrijf waar beroepsmatig levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens worden gefokt? Bent u MRSA positief (geweest of uw huisgenoot/partner) of heeft u een ander bijzonder ongevoelige bacterie (gehad)? Zo ja, meld dit dan bij uw polikliniek of de verpleegkundige op de afdeling. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van een bijzonder ongevoelige bacterie zoals de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijker te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiënten besmet rakenmet een ziekenhuisbacterie, worden zo nodig maatregelen getroffen.

Medicijnen

Medicijnen zijn een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Daarom graag aandacht voor het volgende:

 • Vooraf: U moet bij uw eigen apotheek toestemming geven om zorgverleners, zoals het Flevoziekenhuis, inzage in uw medicatiegegevens te geven via www.ikgeeftoestemming.nl. Wanneer u geen toestemming heeft gegeven, moet u zelf een actueel overzicht van uw medicatie meenemen (verkrijgbaar bij uw huisapotheek).

 • Meenemen: Neem uw eigen anticonceptie, insulines en inhalatiemiddelen mee. Neem ook overige medicijnen (voor de eerste 24 uur) mee. De ziekenhuisapotheek kan niet altijd per direct alle medicijnen leveren.

 • Bij opname: U heeft altijd een gesprek met een medewerker van de ziekenhuisapotheek; tijdens het Pre-operatief spreekuur of zodra u op de afdeling opgenomen bent (streven: binnen 24 uur). Deze medewerker vraagt uw medicatie op bij uw eigen apotheek (alleen mogelijk indien u toestemming heeft gegeven) en bespreekt met u welke medicatie u daadwerkelijk gebruikt.

 • Tussentijds: Mochten er tussen de afspraak op het Pre-operatief spreekuur en uw opname medicatie-wijzigingen zijn, dan vragen wij u dit aan de arts door te geven.

 • Bij operatie: U moet uw medicijnen innemen zoals met hoofdbehandelaar en anesthesioloog afgesproken is. Bij iedere operatie geldt dat u nuchter (niet eten en drinken) moet zijn.

 • In het ziekenhuis: Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Het is mogelijk dat deze medicijnen er anders uitzien dan u thuis gebruikt, maar ze hebben wel dezelfde werking.

 • Wees alert! Onze verpleegkundigen zijn zeer zorgvuldig bij het verstrekken van medicijnen. Toch is het goed om op te blijven letten of u de juiste medicijnen of dosering heeft gekregen. U kunt altijd vragen stellen over de werking of dosering van uw medicijnen.

 • Wist u dat? Ook gezondheidsproducten zonder recept (homeopathie, natuursupplementen, vitaminepillen of pijnstillers) zijn medicijnen en hebben invloed op uw welzijn en/of uw behandeling. We adviseren u altijd goed op de hoogte te blijven over welke medicijnen u gebruikt.

Onze verpleegkundigen zijn zeer zorgvuldig bij het verstrekken van medicijnen. Toch is het goed om op te blijven letten of u de juiste medicijnen of dosering heeft gekregen. U kunt altijd vragen stellen over de werking of dosering van uw medicijnen.

Wachttijden

Hier vindt u informatie over wachttijden.

Roken

In het Flevoziekenhuis mag niet gerookt worden. Buiten roken kan alleen in de rookcabine, naast de hoofdingang. Om de wondgenezing na bijvoorbeeld een operatie niet te belemmeren, raden wij u aan om niet te roken voor en tijdens uw opname.

Visualisatie CD: ontspannen uw operatie ingaan

De ervaring leert dat u door van tevoren ontspanningsoefeningen te doen, meer ontspannen uw operatie ingaat en minder angstig bent. U kunt daarom gratis gebruik maken van een visualisatie-CD. U leent deze ongeveer 14 dagen voorafgaand aan uw operatie bij mijnInfopunt om voor en na uw operatie met deze CD te oefenen. Haal de folder bij afdeling OK planning, het Pre-operatief spreekuur of mijnInfopunt.

mijnInfopunt als meldpunt (‘Opnameservice’) & vraagbaak

Op de dag van opname meldt u zich bij mijnInfopunt (direct links in de centrale hal). Een medewerker van mijnInfopunt brengt u naar de verpleegafdeling waar u verwacht wordt. Familieleden mogen natuurlijk meelopen. Lees meer over mijnInfopunt.

Bereid u goed voor! Lees het Opnamemagazine en uw persoonlijke instructies!

Als u wordt opgenomen, ontvangt u via afdeling OK planning of bij aankomst op uw bed het opnamemagazine ziekenTHUIS. Hierin leest u alles wat relevant is voor, tijdens en na uw opname in het Flevoziekenhuis

Voor (dag)opname patiënten:

 • wat te doen vóór uw opname?
 • veiligheid staat voorop
 • dag van de opname
 • extra’s tijdens en na uw verblijf
 • de “kleine lettertjes”

Extra informatie voor patiënten die meerdere dagen blijven:

 • tijdens uw opname
 • praktische zaken
 • wie komen er aan uw bed?
 • services van het Flevoziekenhuis
 • naar huis
 • hoe en waar ben ik bereikbaar?

Persoonlijke eigendommen

Het Flevoziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen rondlopen. Laat uw waardevolle zaken, zoals geld, sieraden, dure kleding of creditcards liever thuis. Beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen zijn voor uw eigen risico; het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk. Dit is ook het geval wanneer uw smart phone of tablet valt (tijdens het opladen). Verwisseling van kleding komt helaas wel eens voor, wij vragen u op te letten en vermissing tijdig te melden bij de verpleegkundige.

Parkeren & leenrolstoel

Als u met de auto komt, kunt u (betaald) parkeren bij de Hospitaalgarage naast het ziekenhuis. U kunt zich ook laten afzetten bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Eén van onze gastheren of -vrouwen ontvangt u daar en u kunt zo nodig gebruik maken van een leenrolstoel (muntstuk van 2 euro) bij de ingang.

Bij een verblijf langer dan een week, kan uw eerste contactpersoon met korting een ’31 dagenkaart’ aanschaffen bij Parkeerservice Almere (Blekerstraat 6). De verpleegafdeling heeft hiervoor een formulier.