Wanneer u voor 1 dag in het ziekenhuis wordt opgenomen is er sprake van een zogenaamde ‘dagbehandeling’.  

Voorbereiding op dagbehandeling

Voor patiënten die een dagbehandeling krijgen, vindt u hier informatie over:

Opnamedatum

Op de polikliniek bent u geïnformeerd over wat te verwachten tijdens uw dagopname. Binnen 10 werkdagen neemt uw planner van afdeling OK planning telefonisch contact met u op (er wordt gebeld met “nummer onbekend”). De planner bespreekt met u zo mogelijk een operatiedatum en de eventuele wachttijd. Ook maakt de planner met u een poli-afspraak voor het Pre-operatief spreekuur en een telefonische medicatieafspraak met een medewerker van het Apotheek Service Punt (ASP). De afgesproken operatiedatum krijgt u schriftelijk bevestigd.
Neemt u a.u.b. de ingevulde pre-op vragenlijst mee naar uw afspraak bij het Pre-operatief spreekuur!

Afspraak op Pre-operatief spreekuur

Als u geopereerd moet worden, heeft u vooraf een afspraak op het Pre-operatief spreekuur. Kunt u niet komen, bel dan zo snel mogelijk het Pre-operatief spreekuur om de afspraak te wijzigen, telefoonummer: 036 - 868 98 50 (werkdagen van 09.00-17.00 uur).

Neemt u a.u.b. de ingevulde pre-op vragenlijst mee naar uw afspraak bij het Pre-operatief spreekuur!

Een medewerker van de ziekenhuisapotheek bespreekt met u uw medicatie die u op dat moment thuis gebruikt (op recept en zelf gekocht). Zorg dat u toestemming tot inzage heeft gegeven aan uw apotheek. Zo niet, neem dan uw medicijnen(overzicht) mee.

De anesthesioloog of anesthesiemedewerker bespreekt tijdens dit spreekuur met u de narcose, de gang van zaken voor/rondom/na de operatie, de resultaten van de onderzoeken en allergieën. Dit gebeurt aan de hand van de door u ingevulde pre-op vragenlijst. Vragen over de operatie kan uw arts beantwoorden.

Voorbereiding thuis

 • Om het risico op een infectie te verminderen adviseren wij: Vijf dagen voor de geplande ingreep het gedeelte van het lichaam waar u wordt geopereerd niet te scheren of te ontharen. Als dit toch nodig blijkt, gebeurt dit in de operatiekamer.
 • Mocht u de dag vóór de ingreep erg verkouden zijn of koorts hebben, belt u dan naar de afdeling OK planning, 036 - 868 87 67 of 87 68. De dag van de ingreep belt u met afdeling Dagbehandeling, 036 - 868 85 91. Soms moet een nieuwe afspraak gemaakt worden.
 • Wanneer u op de dag van de operatie ergens open wondjes heeft of plekken die geïnfecteerd zijn, is het van belang dat wij dit weten in verband met uw operatie. In dat geval moet u voor overleg contact opnemen met afdeling Dagbehandeling, 036 - 868 85 91. Mogelijk krijgt u een nieuwe afspraak, in belang van uw veiligheid en herstel.
 • Zou u ‘s ochtends voordat u naar het ziekenhuis komt, willen douchen of baden?
  A.u.b. géén bodylotion of crème gebruiken.
 • Verwijder sieraden en piercings in het operatiegebied en in tong, lip, neus, wenkbrauw. Wij raden u sterk aan sieraden en piercings op andere plekken ook te verwijderen. Als u dit niet doet, heeft u kans op brandwonden rondom de piercing. Tijdens een operatie wordt namelijk vaak een ‘elektrisch mes’ gebruikt. Hierbij ontstaan stroomkringen in het lichaam die metalen voorwerpen kunnen verhitten.
 • Het is niet nodig om kunstnagels (gel/acryl) of nagellak te verwijderen (wel als uw hand/voet wordt geopereerd).
 • Noteer welke medicijnen u gebruikt en waar u overgevoelig/allergisch voor bent. U kunt een uitdraai van uw medicijnen opvragen bij uw apotheek. Ook gezondheidsproducten zonder recept (homeopathie, natuursupplementen, vitaminepillen of pijnstillers) zijn medicijnen en hebben invloed op uw welzijn en/of uw behandeling. We adviseren u altijd goed op de hoogte te blijven welke medicijnen u gebruikt.
 • U moet uw medicijnen innemen zoals met de anesthesioloog afgesproken is.
 • Als u een ingreep aan knie of voet moet ondergaan, dient u voor de dag van opname loopkrukken te regelen en deze al bij de opname ’s ochtends mee te nemen naar het ziekenhuis.

Wat neemt u mee voor opname?

 • Uw afsprakenkaart (voorheen: ponskaartje) en zorgverzekeringspas.
 • Identificatiebewijs.
 • Uw medicijnen die u dagelijks gebruikt:
  Neem medicijnen niet in zonder overleg met uw behandelend arts.
 • Nachtkleding, extra ondergoed, goed passende pantoffels of slippers en toiletartikelen.
 • Gemakkelijke kleding en schoenen voor de terugkeer naar huis.
 • Contactadres en telefoonnummer van uw contactpersoon.
 • Eventueel: muntstuk van 2 euro voor gebruik leenrolstoel (bij de ingang), 10 euro borg voor kluisje bij Dagbehandeling of 2 eurostuk voor een kluisje, indien aanwezig op de afdeling.
 • Eventueel: lectuur, mp3-speler, etc.
 • Eventueel: hulpmiddelen zoals bril, hoorapparaat, rollator/looprek of krukken.
 • Eventueel: overdrachtsbrief van de thuiszorg of huisarts.

Het Flevoziekenhuis is een openbaar gebouw. Wij adviseren u om waardevolle spullen liever thuis te laten. Beschadiging, diefstal of verlies van bezittingen zijn voor uw eigen risico.

Niet eten en drinken (nuchter blijven)

Voordat u anesthesie, een ruggenprik of verdoving krijgt, vragen wij u om nuchter te blijven. Dit is om de maag leeg te houden en zo te vermijden dat maaginhoud in de longen terecht komt tijdens de narcose. Dit kan bijvoorbeeld een longontsteking geven.

De dag van de ingreep

 • U kunt (betaald) parkeren bij de Hospitaalgarage. U kunt zich ook laten afzetten bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt zonodig gebruik maken van een leenrolstoel (muntstuk van 2 euro) bij de ingang.
 • Op de dag van de ingreep meldt u zich bij mijnInfopunt (direct links bij binnenkomst in de centrale hal van het ziekenhuis, geopend vanaf 6.45 uur). Vanuit daar wordt u naar de afdeling Dagbehandeling begeleid.
 • Op de afdeling Dagbehandeling wordt u verwacht op de afgesproken tijd en ontvangen door een verpleegkundige die u naar uw kamer brengt. De operatie staat 1,5 a 2 uur gepland na het tijdstip waarop u zich bij mijnInfopunt moet melden.
 • Uw verpleegkundige kan u vragen om een vragenlijst (anamnese) in te vullen. Deze bespreekt zij vervolgens met u en stelt u aanvullende vragen, zodat er een goed beeld ontstaat over uw persoonlijke situatie.
 • We stellen het op prijs als u met uw naasten afspreekt wie als uw contactpersoon optreedt tijdens uw korte verblijf in ons ziekenhuis. Bij binnenkomst kunt u de naam en het telefoonnummer van deze persoon aan de verpleegkundige doorgeven. Zij belt dan zodra bekend is of en wanneer u naar huis kunt.
 • U kunt met de verpleegkundige en uw contactpersoon persoon overleggen of het mogelijk en/of gewenst is om bezoek te ontvangen.
 • Door omstandigheden (spoedopnames) is het mogelijk dat u op een andere verpleegafdeling wordt opgenomen dan vooraf gepland.
 • Op de afdeling Dagbehandeling wordt gemengd verpleegd. Dit houdt in dat het kan voorkomen dat mannen en vrouwen bij elkaar op één zaal komen. Heeft u hiertegen ernstige bezwaren, dan zal bekeken worden of er een oplossing te vinden is.
 • De verpleegkundige neemt weer contact met uw naasten op zodra u terug bent op de afdeling en overlegt dan tevens wanneer u weer gehaald mag worden.

Voordat u naar de operatiekamer gaat vinden een aantal voorbereidingen plaats:

 • Controle van wondjes, bloeddruk, temperatuur, polsslag, lengte en gewicht.
 • Vraag of u de afgelopen maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen.
 • U krijgt een identiteitsbandje om persoonsverwisseling te voorkomen.
 • Bij sommige ingrepen is het nodig om een injectie te geven tegen ‘trombose’.
 • U krijgt een operatiehemd aan van het ziekenhuis.
 • Uw gebit kunt u inhouden. U krijgt hiervoor een doosje met uw naam erop op de verpleegafdeling. Alleen als u tijdens de ingreep wakker blijft, mag u desgewenst uw gebit inhouden en bij voorkeur uw bril of anders uw contactlenzen dragen. Voor een goede communicatie kunt uw gehoorapparaat het beste in laten en een doosje meenemen om het eventueel op te bergen.

Vervolgens wordt u, als u aan de beurt bent, in uw bed naar de operatiekamer gereden waar u verder wordt voorbereid op de operatie.

Na de ingreep

Na de ingreep gaat u naar de uitslaapkamer. Zodra u er aan toe bent om naar uw afdeling terug te gaan, wordt u weer opgehaald door de verpleegkundige van uw afdeling. Soms al na een half uur. Soms duurt het langer, afhankelijk van de anesthesie en uw conditie. U verblijft tenminste nog twee uur op de afdeling. Afhankelijk van hoe u zich voelt krijgt u wat te eten en/of te drinken. De specialist of assistent kan in de loop van de dag nog bij u langs komen.

Het kan gebeuren dat de arts het nodig vindt dat u langer in het ziekenhuis blijft (ter observatie). In dat geval wordt u op een van de andere afdelingen in het ziekenhuis opgenomen.

Uw vertrek

 • Als u zover bent om naar huis te gaan en de specialist kan zich hierin vinden, dan maakt de verpleegkundige een afspraak voor u op de polikliniek voor een nacontrole.
 • U krijgt een brief mee naar huis waarin staat beschreven welke ingreep u heeft ondergaan. Uw huisarts ontvangt van het ziekenhuis een kopie van deze brief voor uw dossier. Wanneer u een huisarts buiten Almere heeft of een huisarts die niet onder Zorggroep Almere valt, ontvangt u een brief die u zo spoedig mogelijk af dient te geven bij uw huisarts.
 • Regelt u van tevoren het vervoer terug naar huis! U mag zelf de eerste 24 uur niet autorijden of alleen met het openbaar vervoer gaan. Degene die u ophaalt, kan (betaald) parkeren bij de Hospitaalgarage en/of een leenrolstoel (muntstuk van 2 euro) bij de hoofdingang halen. Vervolgens kan hij of zij u bij de hoofdingang ophalen.
 • Probeer er voor te zorgen dat er iemand bij u is als u thuis komt en dat u de eerste nacht altijd op iemand terug kunt vallen.
 • Voordat u de afdeling verlaat, vertelt uw verpleegkundige welke richtlijnen/adviezen u verder moet volgen. U krijgt deze ook in de vorm van een folder mee naar huis, zodat u ze rustig kunt nalezen. In deze folder staat ook vermeld wat u kunt doen als u nog pijn heeft en met wie u dan contact op kunt nemen.
 • Als u na enkele dagen thuis een ‘niet-pluis-gevoel’ heeft, bel dan naar de polikliniek van uw zorgverlener. Buiten kantoortijden kunt u bellen met de Spoedeisende hulp, telefoonnummer 036 - 868 88 11.