Bereid u goed voor! Lees het Opnamemagazine en uw persoonlijke instructies!

Als u wordt opgenomen, ontvangt u via afdeling OK planning of bij aankomst op uw bed het opnamemagazine ziekenTHUIS. Hierin leest u alles wat relevant is voor, tijdens en na uw opname in het Flevoziekenhuis.. De belangrijkste aandachtspunten voor uw voorbereiding staan hieronder:

Uw opname plannen

Op de polikliniek bent u geïnformeerd wat u kunt verwachten tijdens de opname. Een planner van afdeling OK planning neemt binnen 10 werkdagen contact met u op om een indicatie van de wachttijd te geven en een afspraak te maken voor de pre-operatieve screening. Mogelijk wordt er ook een telefonische medicatieafspraak met u gemaakt. U heeft ook eventueel vooronderzoek afgerond. De afgesproken opnamedatum krijgt u schriftelijk bevestigd.

Afspraak voor onderzoek(en)

Als u een operatie ondergaat, vinden op advies van uw arts vooraf mogelijk onderzoeken plaats, zoals bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje) of röntgenfoto’s. Uw behandelend arts geeft aan om welke onderzoeken het gaat. U krijgt bij de polikliniek formulieren mee om de onderzoeken te regelen. Voor bloedonderzoek kunt u zonder afspraak naar het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (openingstijden: werkdagen van 7.30-17.00 uur). Ook kunt u bloed laten prikken in een van de prikposten:

 • Zorgcentrum Buitenhaeghe; op ma t/m vr van 8.00 – 10.00 uur
 • Almere Haven, Achterwerf 301: op ma t/m vr van 8.00 – 10.00 uur
 • Medi-Lab Stad / Poort / Buiten: op ma t/m vr van 8.00 – 11.30 uur
Klik hier voor meer informatie over onze prikposten in Almere.

Bij de polikliniek Cardiologie kunt u ook zonder afspraak langs gaan om een ECG te laten maken. Voor de overige onderzoeken moet u een afspraak maken.

Afspraak op Pre-operatief spreekuur

Als u geopereerd moet worden, heeft u vooraf een afspraak op het Pre-operatief spreekuur. Kunt u niet komen, bel dan zo snel mogelijk het Pre-operatief spreekuur om de afspraak te wijzigen, telefoonummer: 036 - 868 98 50 (werkdagen van 09.00-17.00 uur).
Neemt u a.u.b. de ingevulde pre-op vragenlijst mee naar uw afspraak bij het Pre-operatief spreekuur!

Een medewerker van het Apotheek Service Punt (ASP) bespreekt tijdens dit spreekuur met u uw medicatie die u op dat moment thuis gebruikt (op recept en zelf gekocht). Het is daarom verstandig uw medicijnen(overzicht) mee te nemen. Ook als u in Almere woont. Als u niet in Almere woont, geeft u dan uw apotheek aan ons door?

De anesthesioloog of anesthesiemedewerker bespreekt vervolgens met u de narcose, de gang van zaken voor/rondom/na de operatie, de resultaten van de onderzoeken en allergieën. Dit gebeurt aan de hand van de door u ingevulde pre-op vragenlijst.

Allergie of overgevoeligheid

Als u weet dat u voor bepaalde stoffen (bijv. pleisters, jodium of medicijnen) overgevoelig of allergisch bent, is het belangrijk dat u dit meldt bij het Pre-operatief spreekuur of de verpleegkundige op uw afdeling.

Opnamedatum

De medewerker van afdeling OK planning geeft u telefonisch een indicatie van de wachttijd tot de operatie of opname door. Deze geschatte wachtperiode kan door omstandigheden veranderen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Zodra de opnamedatum bekend is, krijgt u een brief met de bevestiging van de opnamedatum. Bij het vaststellen van de opnamedatum houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Is door een onverwachte situatie uitstel van uw opname noodzakelijk? Meld dat dan zo snel mogelijk aan afdeling OK planning, telefoonnummer 036 - 868 87 67 of 87 68. Iemand anders kan dan uw plaats innemen.

Twee werkdagen voor uw operatie wordt u ’s middags gebeld over het tijdstip waarop u zich (op de operatiedag) bij MijnInfopunt moet melden.
Mochten we u niet kunnen bereiken, dan kunt u de OK planning hierover bellen tussen 15.00 uur en 16.00 uur:

 • 036 - 868 87 67: Urologie, Neurochirurgie, Plastische chirurgie, CBT, Kaakchirurgie, Gynaecologie en Pijnbestrijding
 • 036 - 868 87 68: Chirurgie en KNO
 • 036 - 868 87 69: Orthopedie en Oogheelkunde

Voor andere zaken zijn wij bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 11.30 uur en van 14.30 uur tot 16.00 uur op telefoonnummer 036 - 868 87 67 of 87 68.

Door spoedoperaties bestaat er altijd een kans dat uw geplande operatie verzet moet worden. Daardoor is het ook mogelijk dat u op een andere verpleegafdeling wordt opgenomen dan vooraf gepland.

Wilt u weten wie er allemaal aan uw bed kunnen komen en welke functies zijn hebben? Kijk op: www.wiestaateraanmijnbed.nl

Wat neemt u mee?

U heeft in het ziekenhuis nachtkleding en toiletartikelen nodig. Voor handdoeken en washandjes zorgt het ziekenhuis. Wat moet of kunt u meenemen?

 • Afsprakenkaartje
 • Identificatiebewijs
 • Goedzittende pantoffels/badslippers (met stroeve zool)
 • Bad- of kamerjas
 • Toiletartikelen
 • Ondergoed
 • Nachtkleding
 • Boeken, tijdschriften e.d.
 • Eventueel bovenkleding
 • Kleingeld: muntstuk van 2 euro voor gebruik leenrolstoel (bij de ingang), 10 euro borg voor kluisje bij Dagbehandeling of 2 eurostuk voor een kluisje, indien aanwezig op de afdeling.
 • Adres/telefoonnummers van twee contactpersonen

Indien voor u van toepassing:

 • Eigen medicijnen (voor 24 uur)
 • Inhalatiemiddelen, anticonceptie en/of insuline
 • Dieetlijstje
 • Wilsverklaring
 • Donorcodicil
 • Overdracht (thuis)zorg/huisarts
 • Hulpmiddelen zoals bril (en brillenkoker), hoorapparaat (incl. reservebatterijen), rollator/looprek of krukken.

Het Flevoziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen rondlopen. Laat uw waardevolle zaken, zoals geld, sieraden, dure kleding of creditcards liever thuis.

Medicijnen

 • Neem bij opname een overzicht van uw medicatie (eventueel verkrijgbaar bij uw apotheek) en uw eigen medicijnen mee voor de eerste 24 uur. Onze apotheek kan niet altijd per direct alle medicijnen leveren.
 • U moet uw medicijnen innemen zoals met de anesthesioloog afgesproken is.

Weer naar huis

Patiënten liggen steeds korter in het ziekenhuis. Meestal kunt u na de behandeling direct naar huis, maar soms heeft u na ontslag nog zorg nodig. De transferverpleegkundige wordt ingeschakeld om die nazorg te regelen en coördineren.
Tijdens uw opname gaat de transferverpleegkundige samen met u en/of familie/partner na of u nazorg nodig heeft. De zorgvraag kan eenvoudig zijn of complex; het kan bijvoorbeeld gaan om hulp bij het douchen, hulp voor het zware werk in huis, maar ook terminale zorg thuis of een medische behandeling thuis. Als u tijdelijk moet revalideren of aansterken in een verzorgingshuis of verpleeghuis wordt uw plaatsing door de transferverpleegkundige geregeld.

transferverpleegkundigenDe transferverpleegkundigen, vlnr. Astrid Hendriks, Emmaline Martens, Marga Driessen,
Mirelle Nederlanden en Mirella Maaskant.