Voordat u een afspraak maakt voor een bezoek aan een arts, een dagbehandeling of opname, informeren wij u graag over een aantal zaken die van belang zijn in uw situatie:

Juridische informatie

Om uw behandeling en/of verblijf in het Flevoziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen, is een aantal wettelijke zaken voor u van belang. U leest hier meer over:

Om de veiligheid van onze patiënten op het gebied van informatiebeveiliging van hun persoonsgegevens te waarborgen werkt het Flevoziekenhuis met een beleid ten aanzien van gegevensuitwisseling

Verzekering en prijzen

Voordat u toestemt in een behandeling of operatie is het te adviseren om bij uw zorgverzekeraar te informeren of en hoeveel uw verzekering de kosten van deze behandeling of operatie dekt. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt ook uw polisvoorwaarden of de website van uw zorgverzekeraar raadplegen voordat u een afspraak maakt bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Om meer te weten te komen over de te verwachten kosten van uw behandeling of onderzoek, kunt u terecht bij het Verzekerdenpunt in de centrale hal.

Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis ontvangt u één rekening voor het hele traject dat u heeft afgelegd. Hierin worden uw diagnose, uw behandeling en ook de kosten die daarmee samenhangen bij elkaar gebracht met één administratieve code: de DBC-code (Diagnose Behandeling Combinatie).

Daarnaast zijn zorgverzekeraars voor een beperkt aantal niet spoedeisende ziekenhuisbehandelingen, niet meer verplicht om met elk ziekenhuis afspraken te maken. Ook de prijzen voor deze behandelingen liggen niet meer wettelijk vast. Zorgverzekeraars kunnen zo voor deze behandelingen de beste oplossingen zoeken als het gaat om de prijs en kwaliteit van de zorg die u nodig heeft en die bij u past.

Wat betekent dit voor u?
Behandelingen in de ziekenhuizen waarmee uw zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt, worden altijd maximaal vergoed. Het kan voorkomen dat uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met het ziekenhuis van uw keuze. De verzekeraar stelt voor deze situatie zelf een vergoeding vast in de polisvoorwaarden. Het zou kunnen dat u dan een klein gedeelte zelf moet betalen. Het is natuurlijk belangrijk om dit vooraf te weten. Uw zorgverzekeraar geeft u graag meer informatie over de gang van zaken zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Waarom deze opzet?
Deze opzet geeft ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer en ook beter inzicht in de kosten van een behandeling. Ziekenhuizen krijgen meer ruimte om de kwaliteit en de service te vergroten. Zorgverzekeraars kunnen passende zorg voor hun verzekerden goed en scherp inkopen. U kunt zelf zorgverzekeraars en ziekenhuizen vergelijken op de site www.kiesbeter.nl (onder het kopje zorgverzekeringen). Informeer altijd eerst bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg uw polisvoorwaarden of de website van uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

Prijslijst van Centrum Bijzondere Tandheelkunde 2015

Niet verzekerd?
Als u niet bent verzekerd voor ziektekosten of in het buitenland woont, is het recht op medische zorg in Nederland niet vanzelfsprekend. Bent u niet verzekerd? Meld dit dan direct bij inschrijving, zodat er in overleg met u naar een oplossing kan worden gekeken. Voor niet-verzekerden gelden de Passantentarieven.

Meer weten over zorgkosten?

Algemene betalingsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

  • Alle door het ziekenhuis gesloten overeenkomsten met de opdrachtgever, hierna te noemen 'debiteur', inhoudende 'handelingen op het gebied van geneeskunst' die rechtsreeks betrekking hebben op de opdrachtgever zelf of een bepaalde derde.
  • De door het ziekenhuis gesloten overeenkomsten tot het leveren van diensten en/of goederen aan de opdrachtgever of derden, alsmede de overeenkomst verstrekkende tot in gebruikleenstelling van (ondersteunend) medisch apparatuur, die niet vallen onder de hiervoor genoemde overeenkomsten. Deze derden zijn ook begrepen onder het begrip 'debiteur'.

Ga naar de pdf Algemene betalingsvoorwaarden

Prestatie-indicatoren

Via de NVZ-databank kwaliteit kunnen bezoekers informatie over ziekenhuizen raadplegen en kunnen ziekenhuizen hun gegevens presenteren. Ga naar: www.ziekenhuizentransparant.nl

Toegangs- en wachttijden

Wij proberen de toegangstijd (eerste afspraak op de polikliniek) en/of de wachttijd (voor een behandeling) zo kort mogelijk te laten zijn. Bij de meeste specialisten kunt u vaak al op korte termijn terecht. Bekijk de toegangstijden en wachttijden van het Flevoziekenhuis. Alleen specialisten en huisartsen kunnen een spoedafspraak voor u maken.

toegankelijkheid voor iedereen

Het Flevoziekenhuis streeft er naar om voor iedere patiënt even toegankelijk te zijn. Toegankelijk betekent dat iedereen – jong en oud, hoog- of laaggeletterd, slechthorenden en slechtzienden en rolstoelgebruikers – op dezelfde manier gebruik moeten kunnen maken van onze zorgdiensten.

mijnInfopunt
Tijdens kantooruren zijn de medewerkers van informatiecentrum mijnInfopunt het eerste aanspreekpunt van bezoekers en patiënten met hun vragen. In de centrale hal zijn dan ook altijd gastvrouwen aanwezig die vragen beantwoorden, de weg wijzen of op verzoek meelopen. De receptie is 24/7 bereikbaar en beschikbaar.

Hulphond/ blindengeleide hond
De polikliniek en/of functieafdeling zijn toegankelijk voor hulp- en geleidehonden onder de volgende voorwaarden:
  • De patiënt of bezoeker heeft vooraf bij de betreffende polikliniek of afdeling gemeld dat hij/zij met een hulphond naar het ziekenhuis komt.
  • De hond is herkenbaar als hulphond. Op verzoek toont de bezoeker de “identiteitspas” van de hond waaruit blijkt dat het een officiële hulphond is.
  • De kortste weg naar de afdeling  wordt gevolgd en het verblijf in het ziekenhuis blijft tot een minimum beperkt.
  • De hond is aangelijnd.
  • De hond wordt niet toegelaten in een behandelkamer of ruimte waar ingrepen plaatsvinden. De hond moet dan in de betreffende wachtruimte van de polikliniek/functieafdeling achterblijven.
  • Medewerkers hebben geen contact met de hond. Na (onvermijdbaar) contact met de hond, desinfecteert de medewerker de handen.
Dove en slechthorende patiënten
Als u niet goed kunt horen, bestaat de kans dat u niet optimaal kunt communiceren met uw zorgverlener. Ook als u goed kunt liplezen bestaat de kans dat u bepaalde medische termen, uitdrukkingen of details van het advies van uw zorgverlener en over uw behandeling niet goed meekrijgt. Wij adviseren u daarom bij een afspraak of behandeling in het ziekenhuis een tolk in te schakelen, bijvoorbeeld via: www.tolknet.nl. Het UWV kan u informeren over op hoeveel uren u recht heeft om een doventolk in te schakelen. Het kan handig zijn om bij het maken van een afspraak in het ziekenhuis te melden dat er een doventolk met u meekomt.

De dove Anne vertelt over haar ervaringen met de communicatie in het ziekenhuis en het inzetten van een tolk:Wist u dat uw via de voorleesfunctie boven aan de pagina u alle teksten kunt laten voorlezen en dat u via mijnFlevoziekenhuis.nl zelf online uw afspraken kunnen plannen, wijzigen of afzeggen?

Online toegankelijkheid
Het Flevoziekenhuis is ook digitaal goed bereikbaar: het gratis WiFi-netwerk FlevoFree is voor patiënten en bezoekers beschikbaar in de centrale hal en op de verpleegafdelingen.

Rolstoelgebruikers
Het Flevoziekenhuis is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bij de hoofdingang vindt u een blauwe knop bij de draaideur, waarmee u de deur langzamer kunt laten draaien als u dat prettiger vindt.

Moeite met lezen en schrijven
Tijdens uw afspraak, behandeling of opname in het ziekenhuis krijgt u regelmatig te maken met geschreven teksten op folders of formulieren. Heeft u moeite om een formulier in te vullen of een folder of medicijnbijsluiter te lezen? U kunt altijd langskomen bij mijnInfopunt. U kunt één van de vrijwilligers vragen om u te helpen hiermee.

Tolkenservice
Voor goede gezondheidszorg is het noodzakelijk dat zorgverlener en patiënt elkaar goed begrijpen. Dit is in de wet vastgelegd. In geval van taalproblemen is er de mogelijkheid een telefonische tolk in te schakelen. De baliemedewerkers van uw polikliniek organiseren dit voor u (op verzoek).