Ook in Nederland bestaan wachtlijsten van patiënten die op een donornier, donorhart, andere organen of weefsel wachten.
Na het overlijden van iemand die op medische gronden geschikt is om donor te zijn zal de arts het Donorregister, ingesteld door de overheid, raadplegen om na te gaan of de overledene zich heeft laten registeren en met welke keuze.

  • Als de overledene toestemming heeft gegeven voor donatie dan zal de arts de donor aanmelden bij de Nederlandse Transplantatie Stichting
  • Tevens wordt deze wens door de arts besproken met de nabestaanden
  • Heeft de overledene geen toestemming voor donatie gegeven dan gebeurt er verder niets
  • Heeft de overledene vastgelegd dat de beslissing aan de nabestaanden wordt overgelaten dan zal de nabestaanden worden gevraagd of zij toestemming geven voor donatie
  • Ook is het mogelijk dat de overledene een specifiek persoon heeft aangewezen voor toestemming

Als de overledene niet geregistreerd is, wordt de nabestaanden om toestemming gevraagd voor donatie.

Beslis zelf over donatie
Bekijk het filmpje (40 sec):


Meer weten over orgaandonatie?

Met een registratie in het Donorregister leg je vast of je donor wilt zijn of niet. Een arts weet niet of iemand donor is totdat hij of zij is overleden. Let wel: het belangrijkste doel van een arts is altijd om het leven van zijn patiënt te redden. Pas na overlijden belt een arts naar het donorregister om te vragen of er een keuze is vastgelegd. De arts die de organen transplanteert is altijd een andere arts dan de arts die het Donorregister raadpleegt.

Een donoroperatie gebeurt met grote zorgvuldigheid en aandacht voor het uiterlijk van de overledene. Er wordt niets weggenomen op plaatsen die zichtbaar zijn bij het opbaren. De overledene kan gewoon worden opgebaard en begraven of gecremeerd. Nabestaanden kunnen rustig en op hun eigen manier afscheid nemen, zowel voor als na de donatie.

Meer informatie over orgaandonatie en de registratie van wel/niet donor zijn: www.wordookdonor.nl