Afgezien van diegene voor wie een andere afspraak is gemaakt wordt iedereen, indien nodig, in het Flevoziekenhuis gereanimeerd. De behandelend arts vult hiertoe voor iedere patiënt bij binnenkomst het zogenaamde code-formulier in. Op dit formulier staat een eventuele behandelbeperking aangegeven, zoals niet reanimeren en niet beademen. Vaststelling van de code vindt plaats in overleg met de patiënt en zonodig met familie. Wijzigingen in het beleid worden altijd met betrokkenen besproken.