De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd. Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek. Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Wachtlijstbemiddeling

Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afgesproken (in de zogenaamde treeknorm) dat de toegangstijd tot de polikliniek en onderzoek (diagnostiek) maximaal 4 weken mag bedragen. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 4 weken een eerste afspraakmogelijkheid aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de toegangstijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip dat u beter uitkomt. Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een afspraak te maken. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u hier.  Hieronder vindt een actueel overzicht van onze toegangstijden.

 

Peildatum: 1 juni 2018

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
66
10
Cardiologie
poli Cardiologie
16
3
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
24
49
2
72
6
4
7
1
11
1
Chirurgie
Algemeen Chirurgische poli
Buikpoli (gastro-intestinaal)
Mamma polistraat (incl. radiologie)
Kleine verrichtingen (zoals behandeling Aambeien, CTS en Lipomen)
Vaatchirurgische poli
1
1
1
0

4
1
1
1
0

1
Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
14
14
2
2
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli
Perforantes
Combi
Poliklinische behandeling Spataderen
7
37
42
25
1
6
6
4
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
21
21
2
7
3
3
1
1
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
15
15
15
21
15
36
28
3
3
3
3
3
6
4
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
21
24
25
3
3
4
4
1
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
33
33
24
5
5
4
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 1 1
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
3
3
1
1
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
65
15
41
15
15
15
0
10
3
6
3
3
3
0
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Cataractpoli
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Verminderde visus
Vlekken zien
Ooglidcorrectie
43
43
43
43
74
43
43
43
22
7
7
7
7
11
7
7
7
4
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
9
6
15
29
7
20
21
6
6
2
1
3
5
1
3
3
1
1
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma poli
Oncologie
2
2
2
1
1
1
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie (boven en/of onder)
Verwijderen moedervlek etc.
Verwijderen huidkanker
Kleinere hand en pols operaties (waaronder CTS en Dupuytren)
20
22
22
22

3
4
4
4

Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
22
3
3
4
8
0
1
0
4
1
1
1
2
0
1
MRI Standaard
(o.a. MRI knie, LWK en CKW allen zonder contrast)
14 2
MRI Complex
(o.a. alle MRI contrastonderzoeken)
34 5
Reumatologie
 Poli Reumatologie
22
4
Urologie
 Poli Urologie
3
1
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
4
4
1
1
Vrouw
Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
20
1
0
5
12
12
3
1
0
1
2
2
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
4
0
1
0
Incontinentie poli
12
2
Menopauze poli
19
3
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
7
31
1
5

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister. Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.