Al uw gegevens worden verzameld in uw medisch dossier, zowel op de polikliniek als tijdens een eventuele opname. Als u uw dossier in wilt zien, kunt u dit het beste voorleggen aan de behandelend arts, verpleegkundige, of polikliniek assistente. U hebt het recht uw medisch dossier in te zien, tenzij de arts ernstige bezwaren heeft. Wanneer u uitleg bij uw dossier wenst, kan er voor u met de arts een afspraak gemaakt worden.

medisch dossier
Het is ook mogelijk om in het bezit te komen van kopieën uit uw medisch dossier. Hiervoor kunt u contact opnemen met mijnInfopunt (in de centrale hal). Kijk hier voor meer informatie over het opvragen van uw radiologische beelden.

Voor het verschaffen van informatie over medisch dossiers van minderjarige patiënten of aan derden of nabestaanden (van een overleden patiënt) gelden aangepaste regels en procedures. 

Derden kunnen alleen met de toestemming van de patiënt een medisch dossier opvragen (of ophalen). Hiervoor is een toestemmingsformulier beschikbaar. Dit vindt u bij de patiëntenfolder pdf Uw medisch dossier + aanvraagformulier (360 KB) .
Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen met behulp van het pdf Aanvraagformulier kopie/inzage medisch dossier van overledene (258 KB) het medisch dossier op vragen.

Het medisch dossier van een minderjarige

Voor toestemming tot inzage of een kopie van het medisch dossier van een minderjarige geldt dat het aanvraagformulier moet worden ondertekend door:

  • een ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger bij een minderjarige tot en met 11 jaar
  • zowel de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger als de minderjarige zelf bij een leeftijd van 12 tot en met 15 jaar
  • de minderjarige zelf als die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het moment van het tekenen van de machtiging (dat wil zeggen vanaf 16 jaar en ouder)

Als een ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger tekent, dient een kopie van het legitimatiebewijs te worden bijgevoegd van de patiënt én van de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger.

Voor vragen kunt u terecht bij mijnInfopunt