Al uw gegevens worden verzameld in uw medisch dossier, zowel op de polikliniek als tijdens een eventuele opname. Als u uw dossier in wilt zien, kunt u dit het beste voorleggen aan de behandelend arts, verpleegkundige, of polikliniek assistente. U hebt het recht uw medisch dossier in te zien, tenzij de arts ernstige bezwaren heeft. Wanneer u uitleg bij uw dossier wenst, kan er voor u met de arts een afspraak gemaakt worden.

medisch dossier
Opvragen kopie medisch dossier

Het is ook mogelijk om in het bezit te komen van kopieën uit uw medisch dossier. Wilt u alleen radiologische beelden opvragen? Kijk hier voor meer informatie.

Vernietigen van (een deel) van het medisch dossier

De bewaartermijn van uw medisch dossier is 15 jaar. Daarna zal het Flevoziekenhuis de gegevens uit uw dossier laten vernietigen. Om uw gegevens te vernietigen voor het verstrijken van de bewaartermijn gebruikt u het desbetreffende  pdf aanvraagformulier. (258 KB)

Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Naast een reguliere aanvraag voor een kopie van uw medisch dossier, kunt u ook een digitale vaste set gegevens van uw medisch dossier opvragen; de pdf Basisgegevensset Zorg (BgZ) (187 KB) . De BgZ is een beknopt klinisch document dat patiënt en zorgverleners kunnen gebruiken om de continuïteit van geplande en ongeplande zorg te ondersteunen. De BgZ bevat de minimale vaste set van patiëntgegevens, die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is.

Opvragen kopie medisch dossier minderjarige, nabestaanden of derden

Voor het verschaffen van informatie over medisch dossiers van minderjarige patiënten of nabestaanden (van een overleden patiënt) gelden aangepaste regels en procedures.

Voor toestemming tot inzage of een kopie van het medisch dossier van een minderjarige geldt dat het aanvraagformulier moet worden ondertekend door:

  • een gezaghebbende ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger bij een minderjarige tot en met 11 jaar
  • zowel de gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger als de minderjarige zelf bij een leeftijd van 12 tot en met 15 jaar
  • de minderjarige zelf als die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het moment van het tekenen van de machtiging (dat wil zeggen vanaf 16 jaar en ouder)

Als een gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger tekent voor ontvangst, dan dient het legitimatiebewijs van de gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger te worden getoond én (een kopie van) het legitimatiebewijs van de patiënt.

Derden kunnen alleen met de toestemming van de patiënt een medisch dossier ophalen. Hiervoor is een toestemmingsformulier beschikbaar. Dit vindt u bij de patiëntenfolder pdf Uw medisch dossier + aanvraagformulier (269 KB) .


Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen met behulp van het pdf Aanvraagformulier kopie/inzage medisch dossier van overledene (274 KB) het medisch dossier op vragen.

Voor vragen kunt u terecht bij mijnInfopunt