Uiteraard proberen wij u altijd zo snel mogelijk te helpen. Voor de meeste behandelingen en opnames geldt een wachttijd. Dit is de tijd vanaf het moment waarop de diagnose gesteld is en het tijdstip dat de behandeling plaatsvindt.

Indien er sprake is van spoed kunt u (na overleg tussen uw huisarts en uw specialist) over het algemeen direct terecht.
Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken.
Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.

Wachtlijstbemiddeling
Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden (de zogenaamde treeknormen). Voor een behandeling is de maximale wachttijd 7 weken. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 7 weken een mogelijkheid voor een behandeling aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de wachttijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip.

Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een behandeling in te plannen. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indicatie wachttijd
De wachttijd wordt eenmaal per maand berekend op basis van de huidige wachttijd per specialisme en/of per ingreep van een bepaald specialisme. Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een behandeling. De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen.

Voor poliklinische behandelingen (zie Toegangstijden Poliklinieken) kunt u contact opnemen met de genoemde polikliniek.
 

Peildatum: 1 november 2019
Specialisme Globale wachttijd (dagen) Globale wachttijd (weken)
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kinderen
Volwassenen
-
-
18
17
Chirurgie
Borstgezwel verwijderen
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Littekenbreuk
Navelbreuk
Spataderen
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
3
12
12
12
12
5
5
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen Kinderen
Neus- en/of keelamandelen Volwassenen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
-
-

-
-
2
3

3
2
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose -  11
Oogheelkunde
Staaroperatie - 12
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
-
-
-
-
8
2
6
2
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
-
-
-
10
12
12
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Urologie
Blaasgezwel verwijderen
Prostaatoperaties (bij kanker)
-
-
4
6
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Vrouw
Gynaecologie

Baarmoederverwijdering
Overiumkanker
Sterilisatie via scopie
-
-
-
5
5
5
Incontinentie Incontinentie operaties
Verzakkingsoperaties
-
-
6
5
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken

Hier vindt u de default wachttijden november 2019 (8 KB) in het bestandformaat zoals gevraagd door de Nederlandse Zorgautoriteit.