De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd. Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek. Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Wachtlijstbemiddeling

Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afgesproken (in de zogenaamde treeknorm) dat de toegangstijd tot de polikliniek en onderzoek (diagnostiek) maximaal 4 weken mag bedragen. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 4 weken een eerste afspraakmogelijkheid aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de toegangstijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip dat u beter uitkomt. Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een afspraak te maken. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u hier. Hieronder vindt een actueel overzicht van onze toegangstijden.

 

Peildatum: 1 september 2019

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
51
8
Cardiologie
poli Cardiologie
1
1
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
59
63
1
58
77
9
9
1
9
11
Chirurgie
Algemeen Chirurgische poli
Buikpoli (gastro-intestinaal)
Mamma polistraat (incl. radiologie)
Kleine verrichtingen (zoals behandeling Aambeien, CTS en Lipomen)
Vaatchirurgische poli
8
15
2
2
 
5
2
3
1
1
 
1
Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
15
-
3
-
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli Flebologie
Perforantes
Combi
 Endovasculaire behandeling
9
-
-
-
2
-
-
-
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
37
37
2
12
6
6
1
2
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
11
11
11
18
24
4
29
2
2
2
3
4
1
5
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
25
-
-
8
4
-
-
2
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
80
31
1
12
5
1
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 2 1
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
19
9
3
2
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
40
44
23
-
38
44
-
6
7
4
-
6
7
-
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Langzaan verminderde visus
Vlekken zien
Ooglidcorrectie
37
51
37
33
37
37
37
-
6
8
6
5
6
6
6
-
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
1
-
17
-
-
-
-
-
-
1
-
3
-
-
-
-
-
-
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma-augmentatie
Mamma-reductie
Oncologie
30
30
31
30
5
5
5
5
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie boven en/of onder
Andere POK 
-
-
-
-
Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
4
54
9
4
4
0
0
0
1
8
2
1
1
0
0
MRI Standaard
1 1
MRI Complex
21 3
Reumatologie
 Poli Reumatologie
10
2
Urologie
 Poli Urologie
15
3
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
-
10
-
2
Vrouw
Poli Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
3
3
4
4
9
31
1
1
1
1
2
5
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
5
-
1
-
Incontinentie poli
30
5
Menopauze poli
45
7
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
2
-
1
-

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister. Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.