De medisch specialist bekijkt in het AMC of u in aanmerking komt voor een snel traject in het Flevoziekenhuis. Is dat het geval, dan wordt u overgedragen aan het Flevoziekenhuis voor een intake met de casemanager Alliantie, voor preoperatief onderzoek en voor de operatie. Door het intensieve contact tussen de medewerkers van beide ziekenhuizen verloopt uw overdracht soepel.

De operatie wordt – afhankelijk van de ingreep die nodig is – uitgevoerd door een chirurg, orthopedisch chirurg of uroloog van een van de twee ziekenhuizen, of door een team van beide ziekenhuizen.  

De nacontrole vindt weer plaats in het AMC door de medisch specialist die uw operatie heeft uitgevoerd.

Voor wie?

Het Flevoziekenhuis is gespecialiseerd in laag- en medium-complexe zorg. Door samenwerking tussen AMC en Flevoziekenhuis kunnen patiënten die een kortdurende, minder complexe behandeling nodig hebben, maar voor wie het wel belangrijk is dat zij snel worden geholpen, in aanmerking komen voor behandeling in het Flevoziekenhuis.

Casemanagers

Twee casemanagers van de alliantie AMC-Flevoziekenhuis coördineren alle praktische zaken rondom de behandeling en opname van patiënten uit het AMC. Zij regelen onder meer uw aanmelding, nemen de verpleegkundige anamnese met u door tijdens de intake, maken de preoperatieve afspraken, desgewenst nog polikliniekafspraken en afspraken voor de nacontrole.
De  casemanagers zijn een belangrijke schakel tussen beide ziekenhuizen. Zij zijn uw vaste aanspreekpunt en vraagbaak voor u en zorgen voor korte lijnen met u en met de artsen.

casemanagers
Mariska Bibo-van Heerde (l) en Angelica van Sloten-Thiele


Belangrijke telefoonnummers

Casemanagers Alliantie: 036 – 868 9867    
Afdeling OK planning: 036 – 868 8768

Wie zijn wij?

Waarom?

Het AMC is een universitair medisch centrum; de specialisten behandelen er vooral patiënten met hoog-complexe problemen en ziekten. Deze patiënten kunnen niet elders worden geholpen. Dat heeft tot gevolg dat de wachtlijst soms lang is. Het Flevoziekenhuis en het AMC hebben daarom de handen ineengeslagen om patiënten die op de wachtlijst in het AMC staan, maar een laag-complex of medium-complex probleem of ziekte hebben, sneller de juiste zorg te kunnen geven.

De winst van deze samenwerking is dat beide ziekenhuizen hun patiënten samen sneller kunnen behandelen en een nog completer en hoogwaardig zorgaanbod kunnen bieden. Patiënten krijgen de zorg die ze nodig hebben, door het specialistische team die dat het beste kan, op de juiste tijd en plaats.

Meer samenwerking

Het Flevoziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) werken al jaren intensief samen, o.a. op het gebied van Chirurgie, Orthopedie, Urologie, Interne geneeskunde, Oncologie/Hematologie, Maag-darm-leverziekten en Radiotherapie. Er wordt samen opgetrokken in het kwaliteitsbeleid en bij de opleiding van nieuwe artsen en medisch specialisten. Dat heeft als voordeel dat de ziekenhuizen vaak op dezelfde manier werken. Patiënten worden gezamenlijk besproken in een overleg waar meerdere disciplines aan deelnemen. De voor- en nazorg is hetzelfde en zorgprotocollen worden onderling afgestemd. Dat maakt het gemakkelijker om snel informatie uit te wisselen of (een deel van) de behandeling in het andere ziekenhuis voort te zetten.