Kinderdagverblijf De Regenboog is onderdeel van Montris kinderopvang, een organisatie met vier kinderdagverblijven en twee BSO’s in Almere, Bussum, Huizen en Laren. Montris kinderopvang werkt vanuit het vernieuwende pedagogische principe van meervoudige intelligentie. Elk kind is op een bepaalde manier intelligent. Spelenderwijs leert ieder kind zijn eigen talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Zowel door de uitnodigende omgeving als door het brede aanbod van activiteiten.

flevoziekenhuis-flevo-opvang-voorgevel

Kinderdagverblijf de Regenboog is gevestigd aan de achterzijde van het Flevoziekenhuis. Het is een open, frisse en kleurrijke vestiging met een grote afgesloten speeltuin. Iedere groepsruimte is herkenbaar aan zijn eigen kleur. De kleuren komen ook prachtig terug in het interieur van de Regenboog. De nieuwe, frisse en schone huisvesting en de transparantie doordat er veel glas is gebruikt wordt door iedereen als heel prettig ervaren. De Regenboog is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 07.00 uur tot 19.00 uur.  Het kinderdagverblijf is het hele jaar open met uitzondering van de nationale feestdagen en jaarlijks 1 of 2 studiedagen.

Er werken betrokken en bevlogen medewerkers, vanzelfsprekend hebben zij allemaal een goede opleiding gehad. Ouders roemen de medewerkers om hun professionaliteit, inzet en betrokkenheid, zorgzaamheid en enthousiasme. Ook zijn zij erg tevreden over de activiteiten die worden ondernomen met de kinderen.

De Regenboog is een officieel en geregistreerd kinderdagverblijf en voldoet uiteraard aan de eisen uit de Wet Kinderopvang en de afspraken die in het Convenant Kinderopvang staan. Het Convenant is opgesteld door de brancheverenigingen en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK). Kijk voor meer informatie over De Regenboog op www.montris.nl.