Route naar het Flevoziekenhuis plannen

Vul uw vertrekgegevens in en de route naar het Flevoziekenhuis wordt getoond: met het openbaar vervoer, met de auto, op de fiets of te voet:Het Flevoziekenhuis wil de naasten van onze patiënten zoveel mogelijk ruimte geven om bij de patiënt te zijn. Het samenzijn kan de patiënt een gevoel van rust en veiligheid geven in een onzekere tijd, in een vreemde omgeving. Hun aanwezigheid en concrete hulp, bijvoorbeeld bij het eten kan het herstel van de patiënt bevorderen.

Partner/directe familie

U bent de hele dag welkom, met maximaal 2 bezoekers tegelijk, tot 21.00 uur. De ervaring leert dat patiënten later op de avond minder prijs stellen op bezoek en toe zijn aan hun rust. Na 21.00 uur is bezoek alleen mogelijk in overleg met de verpleging.

Overige bezoekers

Overige bezoekers zijn welkom van 14.00 – 21.00 uur, met maximaal 2 personen tegelijk.

Persoonlijke wensen van patiënten

Het kan zijn dat de patiënt (of een mede-patiënt op de kamer) gebaat is bij veel rust. Bezoek gedurende de dag is dan minder wenselijk. Dit wordt dan samen met u en de patiënt besproken. De persoonlijke wensen en het herstel van de patiënt staan altijd voorop.

Verzoek aan onze bezoekers

Bezoek voor de ene patiënt kan onrustig zijn voor de andere patiënt op een meerpersoons-kamer. We vragen u daarmee rekening te houden. Het ziekenhuis heeft een restaurant en een aantal afdelingen beschikt over een familiekamer. U kunt hier – als de situatie van de patiënt dat toelaat - gebruik van maken. Meld wel altijd aan de verpleging wanneer u samen de afdeling verlaat.

Speciale bezoektijden

Patiënten die medisch intensieve zorg behoeven, zijn gebaat bij rust. Daarom gelden voor de volgende afdelingen speciale bezoektijden:

 • Intensive Care

Uit nazorggesprekken met ex-IC patiënten blijkt dat veel en langdurig bezoek als onprettig wordt ervaren. Tijdens de opname zijn patiënten niet in staat dit zelf aan te geven. In het belang van de rust en het genezingsproces van intensief verpleegde patiënten wordt u verzocht om de volgende bezoektijden aan te houden:

11.00 - 20.00 uur max. 2 bezoekers

N.B. Tussen 15.00 en 16.00 uur vindt de verpleegkundige overdracht plaats. Wij verzoeken u dan in de familiekamer plaats te nemen.

Als u op een andere tijd wilt komen (i.v.m. ander bezoek, onderzoek of behandeling), vragen wij u om dit voorafgaand (telefonisch) te overleggen met de IC-verpleegkundige.

 • Verpleegafdeling Kindergeneeskunde

Op de kinderafdeling zijn ouders altijd - dag en nacht -  welkom. Bezoek is welkom tussen 16.00 tot 19.00 uur, maximaal 2 bezoekers tegelijk.
Op de couveuse en warme kamer is alleen onder begeleiding van één van de ouders/verzorgers bezoek mogelijk (maximaal 2 bezoekers per kind).

 • Hartbewaking

Bezoek is welkom van:

16.00 - 16.45 uur max. 2 bezoekers
19.00 - 20.00 uur max. 2 bezoekers
 • Neurologie

  • Bij voorkeur zijn bezoekers van onze patiënten welkom van 15.00 – 20.00 uur.
  • Partner/1e contactpersoon: (in overleg met de verpleegkundige) hele dag welkom tot 21 .00 uur.
  • In het belang van onze patiënten is het niet mogelijk om zonder afspraak patiënten buiten de bezoektijden te bezoeken.
  • Meer dan 2 bezoekers per patiënt gelijktijdig aan bed is niet toegestaan.

Telefoonnummers van de verpleegafdelingen

Klik hier voor de telefoonnummers van de verpleegafdelingen

Overnachten

Familieleden en relaties van ernstig zieke patiënten die één of meer nachten in de nabijheid van de patiënt willen blijven, kunnen een bed reserveren op de afdeling. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundigen.

Post

De post wordt  's morgens op alle afdelingen rondgebracht. Om vergissingen en vertragingen te voorkomen is het verstandig als volgt aan een patiënt te adresseren:

Flevoziekenhuis,
voorletters en naam,
afdeling en kamernummer
Postbus 3005,
1300 EG Almere.

Voor uitgaande post staat er een brievenbus in de centrale hal, rechts voor de gang naar de poliklinieken Chirurgie en Orthopedie (volg route B). De brievenbus wordt dagelijks gelicht.

Bloemen

Wanneer uw bezoek bloemen meeneemt, kunt u deze in een vaas zetten. Vazen zijn vaak in de afdelingskeukens te vinden. Drie keer per week komen vrijwilligers uw bloemen verzorgen. Op enkele afdelingen is helaas weinig plaats voor bloemen. Een klein boeketje is altijd welkom.