Het laboratorium Bloedafname doet mee aan het patiënttevredenheidsonderzoek (de CQI-meting) van het Flevoziekenhuis. Uit de laatste meting blijkt dat patiënten de dienstverlening van het laboratorium Bloedafname op alle onderdelen waarderen als ‘goed’. Zij zijn met name tevreden over de openingstijden, informatievoorziening en bereikbaarheid. In een eigen enquête geven de patiënten het laboratorium Bloedafname een 8.7.
In de CQI-meting wordt een groot aantal patiënt bevraagd over diverse aspecten van de dienstverlening van het Flevoziekenhuis: informatievoorziening, bereikbaarheid, wachtruimte, wachttijd en bejegening door de medewerkers.

In maart 2017 heeft het laboratorium Bloedafname ook een eigen korte enquête uitgezet. Deze was vooral bedoeld om van patiënten te horen hoe zij de deskundigheid en vriendelijkheid van de medewerkers ervaren. De respons op deze enquête was met 91% hoog; de uitkomst is dat patiënten de deskundigheid en de vriendelijkheid van de medewerkers ‘goed’ of ‘zeer goed’ vinden. Als rapportcijfer geven de patiënten het laboratorium Bloedafname een 8.7.

Het laboratorium Bloedafname richt zich op continue verbetering van de dienstverlening. Om die reden werkt het laboratorium mee aan patiënttevredenheidsonderzoeken.

lab bloedafname

Pin It