Maandag 2 april is de pilot teleconsultatie dermatologie - via de functionaliteit patiëntoverleg in Zorgdomein - van start gegaan. Een groep van 20 huisartsen en de 4 dermatologen zijn hierbij betrokken. De reden dat we deze pilot gestart zijn is dat teledermatologie via Ksyos kostbaar is, ten laste gaat van het eigen risico van de patiënt en slechts door een beperkte groep huisartsen wordt gebruikt. Het teleconsulteren via patiëntoverleg in Zorgdomein is minder kostbaar en komt niet ten laste van het eigen risico van de patiënt.
 
In deze pilot testen we of het patiëntoverleg in ZorgDomein ook gebruiksvriendelijk is en of hiermee aan alle randvoorwaarden is voldaan. In een later stadium onderzoeken we of het patiëntoverleg in Zorgdomein ook voor andere specialismen gebruikt kan worden. In overleg tussen huisartsen en dermatologen is bepaald dat je bij twijfel over bijna alle dermatologische aandoeningen teleconsultatie kunt gebruiken, alleen niet voor verdenking op gepigmenteerde maligniteiten.

De pilot loopt tot en met 1 augustus 2018. Tussentijds wordt elke maand een kort overzicht gemaakt van het aantal teleconsultaties en verwijzingen. Rond 1 augustus plannen we een evaluatie met alle gebruikers en vervolgens maken we een totaalevaluatie om te kijken of we in heel Almere live kunnen gaan met teleconsultatie dermatologie. Als de evaluatie positief is, wordt op 13 september een nascholing dermatologie voor alle huisartsen gegeven over dit onderwerp.

 
Pin It