De plastische chirurg corrigeert weefseldefecten en herstelt verstoorde anatomische verhoudingen. Het gaat hierbij om herstel van aangeboren of verkregen afwijkingen, verminkingen of gebreken.

Specialismen in het Flevoziekenhuis

  • handchirurgie
  • reconstructieve chirurgie