De operatiekamer is de plaats waar patiënten geopereerd worden. Deze kamer is een afgeschermd gebied in het OK-centrum. Die afscherming dient om steriliteit zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. Het aanwezige personeel op de operatiekamer draagt speciale kleding, mutsen, maskers en klompen, om besmetting van de omgeving te verminderen. Zij zijn immers de belangrijkste bron van huiddeeltjes waaraan bacteriën hangen. Ook het chirurgisch team draagt steriele kleding, waardoor de kans op besmetting verder wordt verminderd.

flevoziekenhuis-ok

Het operatieteam bestaat uit verschillende disciplines: chirurgen, operatieassistenten, anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. Uiteraard worden ook andere disciplines op de operatiekamer geroepen als dat nodig is, zoals radiologisch assistenten, radiologen, neonatologen, en vele specialisten die de patiënt voor de operatie hebben toegewezen.