Jarenlang werd een afkapwaarde van de geschatte nierfunctie (eGFR) van 60 ml/min in combinatie met aanvullende risicofactoren gebruikt om hoog-risico patiënten te identificeren. Deze patiënten kwamen in aanmerking voor beschermende maatregelen. Nieuw onderzoek laat zien dat een lagere afkapwaarde van de eGFR, kleiner of gelijk aan 30 ml/min, ook veilig is om contrastnefropathie te voorkomen. Er behoeft dan niet meer naar aanvullende risicofactoren gekeken te worden.

Logistiek blijft gelijk

De logistiek verandert verder niet. Bij het aanvragen van een radiologisch onderzoek waarbij contrast gebruikt moet worden, dient de aanvrager van het onderzoek de eGFR in te vullen. De afdeling Radiologie verwijst patiënten met een eGFR kleiner of gelijk aan 30 ml/min door naar de contrastnefropathie poli voor de preventieve maatregelen, zoals nu ook gebruikelijk is. Klinische patiënten kunnen op hun eigen afdeling de preventieve maatregelen krijgen.
Pin It