Met ingang van heden geldt een geüpdatet protocol voor bereikbaarheid van het Flevoziekenhuis bij spoedverwijzingen buiten kantooruren. Nieuw is dat huisartsen ook voor het specialisme urologie de SEH-arts kunnen bellen voor overleg over een spoedpatiënt. Dit gold al voor trauma’s, longziekten en cardiologie. Bij de overige vakgroepen bellen huisartsen met een speciaal spoednummer per specialisme en voor de kleinere vakgroepen met de receptie van het ziekenhuis.

Sinds deze zomer is het daarnaast mogelijk om de verwijzingen naar de SEH digitaal via ZorgDomein te sturen, waardoor verwijzingen op papier niet meer nodig zijn.

Doel

Het protocol heeft vooral tot doel om het proces voor de spoedverwijzing naar het Flevoziekenhuis in de ANW-uren zo soepel mogelijk te laten verlopen voor zowel de patiënt als de hulpverlener(s). Met natuurlijk een adequate overdracht die voldoet aan de KNMG-richtlijnen.

Het geüpdatete protocol is voor huisartsen te vinden in ZorgDomein, in de nieuwe versie van de Verwijs Wijzer die binnenkort verschijnt, op de Spoedpost en in KIS. Medisch specialisten vinden het protocol in iProva.
 
Pin It