In het Flevoziekenhuis komen patiënten met allerlei somatische klachten. Sommige van deze somatische aandoeningen kunnen een dermate grote invloed hebben op iemands leven dat er psychische klachten ontstaan, zoals angsten of depressieve gevoelens. De polikliniek Psychiatrie & Psychologie biedt diverse vormen van behandeling bij verschillende psychische en psychiatrische problemen. Deze polikliniek wordt verzorgd door GGz Centraal.

Bezoek de website van GGz Centraal.