Het Flevoziekenhuis heeft een contract ondertekend met Philips Health Benelux voor de levering van twee geavanceerde CT-scanners. “De Brilliance iCT Elite 256 slice CT scanner is een zeer geavanceerd apparaat. Dit is echt state of the art, daarmee lopen we voorop in de regio. Dat is heel goed nieuws voor onze patiënten”, zegt Anita Arts, voorzitter raad van bestuur. De eerste nieuwe CT-scanner, de CT64, wordt medio september in gebruik genomen. De CT 256 is eind november 2017 operationeel.

Zeer accuraat

De 64 en 256 slice CT-scanner levert met een lage dosis straling een zeer accuraat beeld op. Bovendien kan met een hogere snelheid worden gewerkt. Dit heeft verschillende voordelen voor patiënten. “We doen nu nog veel aanvullend onderzoek, in de vorm van een angiografie van het hart (bloedvatkatherisatie) waarbij bloedvaten met contrastvloeistof in beeld worden gebracht. Zo’n onderzoek heeft altijd een bepaald risico en het is voor patiënten minder aangenaam. Nu kunnen we met behulp van deze nieuwe 256 slice CT scanner een CT-Cardiac onderzoek doen, waarbij ook nog eens, door gebruik te maken van de allernieuwste technieken, de stralendosis tot een minimum wordt gereduceerd.”

Aanvullend onderzoek niet meer nodig

“Omdat onze radiologen met deze apparatuur meer kunnen zien is dat aanvullende onderzoek in veel gevallen niet meer nodig. Dat betekent ook dat er minder contrastvloeistof en bètablokkers gebruikt hoeven te worden bij een CT-Cardiac onderzoek t.o.v. een hartkatheterisatie onderzoek. Dat is winst voor de patiënt en bespaart ook tijd en kosten. Verder hoeven we minder vaak patiënten door te verwijzen naar het AMC voor een CT-Cardiac onderzoek”, aldus Gunes Sar, bedrijfsleider Radiologie.

Met de 256 slice CT scanner kunnen ook alle andere vormen van onderzoek worden uitgevoerd, zoals perfusie scans tegen een hogere beeldkwaliteit en een lagere stralingsdosis.

Beleving patiënt

Naast de verbeterde technologische mogelijkheden is veel aandacht besteed aan de beleving van de patiënt en de medewerkers. Tijdens het onderzoek verkeert de patiënt in een ruimte met rustgevend Philips Ambient Experience licht, beeld en muziek wat de patiënt desgewenst zelf kan kiezen.
Dit draagt bij aan stressreductie en een soepel en snel verloop van het onderzoek. Zo creëert het Flevoziekenhuis samen met Philips een ‘helende omgeving’ voor onze patiënten.

Capaciteit neemt toe

Het Flevoziekenhuis investeert in twee nieuwe CT-scanners. Omdat de nieuwe CT-scanners sneller werken, neemt de totale capaciteit toe en kunnen patiënten sneller worden geholpen. Deze aanschaf is onderdeel van een groter investeringsprogramma in apparatuur, Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en het operatiekamercomplex. Het Flevoziekenhuis is daarnaast voornemens te investeren in een nieuwe tweede MRI-scanner.


Pin It