Beelden van radiologische onderzoeken van het Flevoziekenhuis worden digitaal gearchiveerd. Dit betekent dat kopieën van de beelden uitsluitend op een cd-rom kunnen worden verstrekt. Op de cd-rom wordt een leesprogramma mee gebrand dat uw computer in staat stelt de bestanden te openen en de beelden te bekijken.

Er kunnen beelden van meerdere onderzoeken op één cd-rom worden gebrand. Bij zeer omvangrijke onderzoeken (bijvoorbeeld MRI-onderzoeken) kan het blijken dat deze onderzoeken op meerdere cd-roms moeten worden gebrand. Beelden van radiologische onderzoeken die voor medische doeleinden worden gebruikt (behandeling door medisch specialist in ander ziekenhuis, second opinion) worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de behandelaar als deze in Nederland geregistreerd is als medisch specialist. De behandelaar kan deze beelden dan bij ons opvragen.

Voor beelden van onderzoeken bestemd voor eigen gebruik, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, logopedisten, medisch specialisten in het buitenland enz. geldt dat er €10, - aan u per cd-rom in rekening wordt gebracht. U moet deze cd-rom zelf opvragen.

Procedure

Een aanvraag voor het branden van de cd-rom met radiologische beelden kunt u op elk moment van de dag doen via het aanvraagformulier.

Na 3 werkdagen kunt u de cd-rom ophalen bij het Verzekerdenpunt in de Centrale hal van het Flevoziekenhuis. Het Verzekerdenpunt is geopend op maandag t/m donderdag van 8:00 – 17:00 uur en op vrijdag van 8:00 - 16:00 uur.

U kunt contant of met PIN betalen. De cd-rom wordt u niet toegezonden. Bij het ophalen van de cd-rom moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

U kunt ook iemand machtigen om de cd-rom op te vragen of in te zien. Dat kan met een pdf machtigingsformulier (360 KB) . Print alleen pagina 5 van deze folder en vul deze in. De machtiging moet zijn voorzien van de handtekening en een kopie legitimatiebewijs van de patiënt. De gemachtigde moet bij het ophalen van de cd-rom ook een geldig legitimatiebewijs meenemen. Voor externe instellingen moet altijd een machtiging van de patiënt (en/of verzorger) aanwezig zijn alvorens de cd naar de externe instelling wordt verzonden.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op met de Radiologie via telefoonnummer 036 – 868 87 43.