De huisartsen in de regio Almere en de medisch specialisten van het Flevoziekenhuis hebben duidelijke en breed gedragen afspraken gemaakt over de onderlinge informatie-uitwisseling. De afspraken gaan onder meer over het telefonisch en schriftelijk contact tussen huisartsen en specialisten: wanneer bel je en wanneer stuur je een brief? Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de geldigheid van verwijzingen en is besloten dat in de onderlinge communicatie geen afkortingen meer worden gebruikt.

Er bestaan al lange tijd vooral mondelinge afspraken tussen huisartsen en specialisten. Een gezamenlijke werkgroep heeft geconcludeerd dat het goed is om de afspraken over informatie-uitwisseling tussen de beide beroepsgroepen schriftelijk vast te leggen. Uit het Verwijzersonderzoek dat het Flevoziekenhuis in 2016 hield, is een top 3 aan verbeterpunten in de communicatie voortgekomen. De afspraken die daarover gemaakt zijn, zijn vastgelegd in een document dat u in een eerder stadium heeft ontvangen. Heeft u vragen over de afspraken? Neem dan contact op met:
Pin It