Met de ambitie om eenmaal in de twee jaar een verwijzersonderzoek te houden, is begin dit jaar voor de tweede maal een verwijzersonderzoek uitgestuurd, met een zo beknopt en concreet mogelijke vragenlijst. De focus lag daarbij op tevredenheid over aanpak verbeterpunten uit verwijzersonderzoek 2016, vakgroepen en nieuwe verbeterpunten en scholingsagenda. De vragenlijst is door 66 verwijzers ingevuld. Dat is een erg mooie respons, beduidend hoger dan het vorige verwijzersonderzoek. Veel dank aan alle collega’s die het verwijzersonderzoek hebben ingevuld!

Kort samengevat zijn de resultaten als volgt. De drie verbeterpunten uit het vorige verwijzersonderzoek 2015-2016, te weten verbeteren 1) informatie-uitwisseling, 2) juiste zorg op de juiste plek en 3) verminderen gebruik afkortingen, zijn volgens verwijzers overwegend voldoende tot goed opgepakt. Alleen het verminderen van het gebruik van afkortingen scoort afwijkend. Daar is meer dan 40% van de huisartsen nog ontevreden. Dit verbeterpunt is besproken met alle EVR- voorzitter en zij gaan ermee aan de slag.
Daarnaast geeft het onderzoek duidelijk inzicht in de vakgroepen waar huisartsen het meest en het minst tevreden over zijn. Het verwijzersonderzoek heeft ook een top 5 aan nascholingswensen opgeleverd die zijn verstuurd aan de werkgroep deskundigheidsbevordering huisartsen (WDH), zodat ze hier rekening mee kunnen houden in de planning. De top 5 nascholing op volgorde van belang zijn: dermatologie, gynaecologie, interne geneeskunde, chirurgie en cardiologie. Nascholingen dermatologie en gynaecologie zijn reeds gepland, beide in het najaar. En nascholing cardiologie heeft recent, op 24 januari, plaatsgehad. Uit de enquête nascholing is gebleken dat de deelnemers de nascholing cardiologie overwegend goed tot zeer goed hebben ervaren.

Nieuwe verbeterpunten

Tot slot is er een nieuwe top 3 aan verbeterpunten waar we mee aan de slag kunnen, namelijk: 1) brieven en terugkoppeling, 2) wachttijden en 3) mogelijkheid tot overleg/bellen. We zoeken hiervoor 2 huisartsen die samen met 2 specialisten een plan van aanpak willen maken om de verbeterpunten op te pakken. De benodigde tijdsinzet is 3 lunchbijeenkomsten van 1 uur verspreid over een half jaar. Opgeven voor deze werkgroep kan bij Eveline van der Waarde, (alliantemanager, ewaarde@flevoziekenhuis.nl) of Lieke Wiggers (beleidsadviseur medische staf, lwiggers@flevoziekenhuis.nl).
Pin It