Reumatische aandoeningen worden op verschillende manieren behandeld. Veel patiënten met reumatische aandoeningen gebruiken ontstekingsremmers. Patiënten met jicht gebruiken vaak geneesmiddelen om het urinezuur in het bloed te verlagen.

Patiënten met reumatoïde artritis worden heel uitgebreid behandeld met combinaties van geneesmiddelen. De meeste geneesmiddelen kunnen worden ingenomen maar steeds vaker kunnen patiënten geneesmiddelen zelf spuiten. In dat geval leert u zelf spuiten zodat u niet afhankelijk bent van anderen. Onze reumaconsulent en dokters assistente begeleidt u net zo lang totdat u zelf kunt spuiten!

reuma06

Naast de behandeling met geneesmiddelen worden vaak adviezen gegeven over leefstijl, bewegen, ontspannen etc.
Zo nodig worden de orthopedisch en plastisch chirurg, infectioloog, neuroloog, revalidatiearts, dermatoloog, longarts, nefroloog, cardioloog en oogarts bij de behandeling betrokken.

Ook kunnen regelmatig andere hulpverleners worden gevraagd voor de zorg van reumapatiënten, zoals de orthopedisch schoenmaker, de instrumentmaker, fysiotherapeut (beweeggroep gewrichtsklachten), ergotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werker.