Bij het eerste bezoek aan de polikliniek reumatoloog dat meestal ongeveer 15-30 minuten duurt, zal de reumatoloog u uitgebreid vragen naar uw klachten, naar uw medische voorgeschiedenis, uw werkomstandigheden en naar uw medicijn gebruik.
Daarna volgt uitgebreid lichamelijk onderzoek waarbij alle gewrichten worden onderzocht.
Soms is het nodig een punctie van een gewricht te doen bijvoorbeeld als er gedacht wordt aan jicht. Zo’n punctaat wordt dan door de reumatoloog onder de microscoop bekeken.

Soms is het na het eerste bezoek al mogelijk om een diagnose te stellen en u adviezen te geven over mogelijke behandeling. De reumaconsulent geeft eventueel adviezen en voorlichting.
In veel gevallen wordt u na het eerste bezoek gevraagd laboratorium onderzoek te laten doen. Afhankelijk van uw klachten, kan het ook nodig zijn röntgen onderzoek te laten doen.

Voor sommige aandoeningen kan de reumatoloog zelf ook Echo-onderzoek verrichten.

reuma05

Indien nodig wordt overlegd met andere medisch specialisten uit het ziekenhuis.

Als alle uitslagen bekend zijn, meestal na 1-2 weken, komt u voor een tweede bezoek naar de polikliniek waar de bevindingen en de uitslagen met u worden besproken. Soms worden de uitslagen ook telefonisch met u besproken. Afhankelijk van de diagnose wordt u een voorstel voor behandeling gedaan. Ook nu zal de reumaconsulent voorlichting en adviezen geven. Veel patiënten kunnen weer met adviezen terug verwezen worden naar de huisarts. De huisarts krijgt altijd een verslag van de bevindingen.

Voor sommige vormen van reuma zoals jicht en reumatoïde artritis blijft u langere tijd onder controle van de polikliniek reumatologie. Meestal zijn dat de patiënten die medicijnen gaan gebruiken en bij wie regelmatig laboratorium onderzoek wordt gedaan. Ook bij deze patiënten speelt de reumaconsulent een belangrijke rol.

Enkele reumatische ziekten zijn moeilijk in een vroeg stadium te ontdekken. Er zijn dan meerdere bezoeken nodig om tot de diagnose te komen. Ook dat wordt dan met u besproken.
Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met het UMC Utrecht.