Reumatoloog

vos-k

"Met biologicals kunnen we gewrichtsschade voorkomen"

In de laatste fase van mijn artsenopleiding in het AMC raakte ik geïnteresseerd in de immunologie, zeker nadat ik in die periode onderzoek verrichtte in een gerenommeerd immunologisch laboratorium in Boston. Als dienstplichtig militair-arts deed ik in het AMC onderzoek naar de ziekte van Lyme. Deze ervaringen pasten goed bij de keuze voor de reumatologie.

De vooropleiding interne geneeskunde volgde ik in het OLVG en de reumatologie opleiding in het LUMC in Leiden. Hier promoveerde ik op onderzoek naar de genetische achtergrond van reumatoïde artritis. Van 2000 tot 2011 werkte ik als reumatoloog in Amsterdam in het Jan van Breemen instituut (Reade) en in het OLVG. Vanaf 2002 ben ik ook verbonden aan de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC.

Sinds 1 augustus 2011 werk ik met veel plezier in het Flevoziekenhuis. Ik blijf verbonden aan het AMC waar ik ook patiëntenzorg verricht en waarbij ik betrokken ben bij wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Mijn interesses liggen vooral bij de reumatologische auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis, SLE en aanverwante aandoeningen en de zogenaamde biologicals (bv. TNF-alpha blokkers). De laatste jaren is ons vakgebied sterk veranderd. Door het gebruik van biologicals zijn diverse reumatologische diagnosen nu zo onder controle te krijgen dat gewrichtsschade kan worden voorkomen. Ook verschijnselen zoals pijn en moeheid worden door deze middelen gunstig beïnvloed.

Onze afdeling werkt nauw samen met de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC. Onze spreekuren zijn flexibel georganiseerd waardoor wij korte wachttijden hebben.

Specialisatie: reumatologische auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis, SLE en aanverwante aandoeningen en de zogenaamde biologicals (bv. TNF-alpha blokkers)

Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds 2011

Waardeer mij op zorgkaartnederland.nl
Waardeer het Flevoziekenhuis.nl op zorgkaartnederland.nl