Wanneer u wordt geadviseerd om te revalideren, verwijst uw medische specialist door naar één van de revalidatieartsen van Merem, waarmee het Flevoziekenhuis een intensieve samenwerking heeft. Merem heeft een revalidatieafdeling in het Flevoziekenhuis, gevestigd in ‘Revalidatie Almere’. 
 
trappenberg rolstoel Merem (onderdeel van Merem Behandelcentra) biedt specialistische revalidatiebehandeling met intensieve persoonlijke begeleiding. Kinderen en volwassenen leren bij ziekte, na een ongeval of bij een aangeboren aandoening (weer) het maximale uit het leven en zichzelf te halen, zo zelfstandig mogelijk te functioneren en zo goed mogelijk om te gaan met beperkingen.

De aanpak van Merem is interdisciplinair. Dat wil zeggen dat onder begeleiding van een revalidatiearts en een behandelteam met deskundige behandelaars werkt u aan terugkeer naar een sociaalmaatschappelijk-, arbeids- en/of gezinsleven. Elk revalidatietraject is uniek en wordt afgestemd op de mogelijkheden en wensen van ieder afzonderlijk individu.

Behandelingen

De behandeling in Revalidatie Almere kan bestaan uit poliklinische revalidatie, aanvullende revalidatie diagnostiek, adviezen t.a.v. verwijzing naar 1e lijns therapeuten, voorschrijven van orthesen en schoenvoorzieningen. Verder kan de revalidatiearts
op de verpleegafdelingen in consult komen. Het betreft dan een medebehandeling of het geven van advies. Via de revalidatiearts kan ook de ergotherapeut en/of logopediste in consult gevraagd worden.

Samenwerking in Revalidatie AlmereRevalidatie Almere is een samenwerking tussen Zorggroep Almere, Merem en het Flevoziekenhuis. In Revalidatie Almere werken verschillende experts op gebied van complexe revalidatie  intensief samen in één centrum. Ieder brengt zijn eigen deskundigheid in op dit gebied.
Daarnaast biedt het centrum moderne faciliteiten als een therapie bad en een sportzaal.

Als u uw vorm van revalidatie niet kunt vinden op deze webpagina’s, kijkt u dan bij Fysiotherapie.