Revalidatieartsen Merem

dussen
Luikje van der Dussen
revalidatiearts
medisch Manager
meuleman
Susan Meuleman
revalidatiearts
michels
Tanja Michels
revalidatiearts
tomassen
Patrice Tomassen
revalidatiearts
voorman
Jeanine Voorman
revalidatiearts (kind)
ackerrmark
Pernilla Ackermark
revalidatiearts

Aandachtsgebieden van de revalidatieartsen

 • mw. L. van der Dussen
  Verworven hersenbeschadiging door beroerte of trauma, Multiple Sclerose, Volwassenen met cerebrale parese, oncologische revalidatie
 • mw. S. Meuleman
  Verworven hersenbeschadiging door beroerte of trauma, Parkinson, Volwassenen met cerebrale parese, spasticiteitsbehandeling, voorzitter MDO neurologie

 • mw. T. Michels
  Amputatie onderste extremiteit, Prothesiologie, (neuropathische) voetproblematiek, orthopedische problemen, Multitrauma, CRPS, lid pijnteam Flevoziekenhuis

 • mw. P. Tomassen
  Verworven hersenbeschadiging door beroerte of trauma, Spasticiteitsbehandeling, Reumatoïde artritis, Neuromusculaire aandoening

 • mw. J. Voorman
  Kinderrevalidatie-geneeskunde
   
 • mw. P. Ackermark
  (Neuropathische) voetproblematiek
Alle specialisten zijn buitengewoon lid van de medische staf Flevoziekenhuis.

Samenstelling van het behandelteam

Merem werkt met interdisciplinaire teams waarbij de verschillende behandelaars uit het behandelteam nauw samenwerken om de behandeldoelen te behalen. Afhankelijk van de hulpvraag bestaan de teams uit meerdere deskundigen die in nauwe samenwerking met elkaar, ieder vanuit een eigen perspectief naar uw behoeften, wensen en behandeling kijken. Het resultaat is een behandeltraject waarin diverse facetten van welzijn en welbevinden aan bod komen.

De volgende deskundigen kunnen deel uitmaken van het behandelteam:
 • Fysiotherapeuten (5)
 • Ergotherapeuten (5)
 • Logopedisten (3)
 • Maatschappelijk werkers (3)
 • Psychologen (3)
 • Psychologisch assistent (1)
 • Bewegingsagogen (3)
 • Pijnconsulent (1)
 • Activiteitentherapeut (1)
 • Sportconsulent (1)
Bovenstaande professionals worden ondersteund door een team bestaande uit medisch secretaresses (5), planners (2), receptionisten (3).