Het SENSE abortusspreekuur wordt gehouden door Elles Garcia (abortusarts) en Ghislaine Meertens (arts-assistent gynaecologie). Het spreekuur is onderdeel van de gynaecologische zorg van het Flevoziekenhuis, maar vindt plaats op een andere locatie: bij de GGD Flevoland, Boomgaardweg 4 in Almere. In deze setting kunnen patiënten gezien en behandeld worden zonder dat zij in de omgeving zijn van een ziekenhuis. Ook is het mogelijk dat de patiënten - op indicatie - ‘anoniem’ kunnen blijven. Het voordeel is dat er een korte lijn is met de gynaecologie waardoor interventie en/of behandeling door de gynaecoloog altijd tot de mogelijkheden behoort. Daarmee onderscheidt het SENSE abortusspreekuur zich van andere abortusklinieken.

Er wordt hulp geboden bij eventuele besluitvormingsproblematiek, waarbij zo nodig ondersteuning door Medisch maatschappelijk werk op korte termijn mogelijk is. Word er gekozen voor behandeling, dan wordt samen met de patiënt bekeken wat hiervoor de behandelmogelijkheden zijn. De behandeling wordt uiteraard op een veilige, professionele en discrete manier uitgevoerd.
Het abortusspreekuur biedt ook ruimte voor het bespreken van anticonceptie en het doen van soa-onderzoek.
Pin It