De Spoedeisende hulp van het Flevoziekenhuis is 24 uur per dag geopend. Onze zorgverlening richt zich op patiënten die dringend medische hulp nodig hebben. Hiervoor heeft u een doorverwijzing nodig van de huisarts(enpost)/Spoedpost Almere. Onze medisch specialisten, artsen, verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen behandelen verschillende ziektebeelden, van kleine letsels tot ernstige ongevallen en levensbedreigende aandoeningen. Houd er rekening mee dat een verblijf gemiddeld 2 tot 6 uur kan duren.

Is er sprake van een spoedgeval?

  • Bel uw huisarts of de huisartsenpost via Spoedpost Almere 0900 203 0 203.
  • De huisarts of Spoedpost Almere verwijzen u door naar de Spoedeisende hulp van het Flevoziekenhuis als dat nodig is.
  • Bij een levensbedreigende situatie belt u direct 112.

Tandheelkundige hulp buiten kantoortijden

Voor spoedeisende tandheelkundige hulp buiten kantoortijden: Centrale Doktersdienst via 0900 1515.

Medicijnen buiten kantoortijden

Voor medicijnen buiten kantoortijden: Apotheek De Brug ook via 0900 203 0 203.