Alle patiënten met een acuut herseninfarct en patiënten die uitval hebben gehad in de afgelopen 24 uur moeten met spoed gepresenteerd worden in het dichtstbij gelegen strokecentrum: in Almere is dat het Flevoziekenhuis. Een behoorlijk aandeel daarvan betreft de wake-up strokes. Alle patiënten worden met dezelfde snelheid gezien als de trombolysepatiënten, omdat ook in dit geval geldt: ‘time is brain’.

flevoziekenhuis cva trombolysepotocol

Intra-arteriële trombectomie

De relatief nieuwe behandeling van een acuut herseninfarct - intra-arteriële therapie (IAT) – geldt inmiddels als standaardbehandeling voor patiënten met een acuut herseninfarct, binnen 6 uur na het ontstaan ervan. Recent is echter ook voor een selecte groep patiënten met 6 tot 24 uur bestaande klachten een gunstig effect van IAT aangetoond.
Daarom moeten alle patiënten die uitval hebben gehad in de afgelopen 24 uur met spoed worden gezien in het strokecentrum. Daar wordt dan uitgezocht of deze patiënt hiervoor in aanmerking komt.

Achtergrondinformatie

De kans op herstel na een herseninfarct is groter naarmate er sneller na het ontstaan van de klachten gestart wordt met behandeling. Intraveneuze (iv) trombolyse was de enige bewezen therapie voor het acute herseninfarct, maar kent een aantal belangrijke beperkingen. Ontwikkelingen vanuit de interventieradiologie hebben bijgedragen aan de intra-arteriële therapie (IAT) als nieuwe behandeling voor het acute herseninfarct. Bij patiënten met een acuut herseninfarct, veroorzaakt door een proximale intracraniële arteriële occlusie, is IAT effectief in het bereiken van snelle rekanalisatie. Het bewijs dat deze behandeling eveneens een gunstig effect zou hebben op het functioneren van de patiënt kon echter tot voor kort niet worden aangetoond in verschillende gerandomiseerde studies.
In oktober 2014 zijn de resultaten bekend geworden van de MR CLEAN-studie, een multicenter gerandomiseerd onderzoek naar het effect van IAT van het acute herseninfarct in Nederland. Uit deze studie is gebleken dat een IAT bij patiënten met een acuut herseninfarct, veroorzaakt door een CT-A bewezen proximale intracraniële occlusie van de voorste circulatie, effectief en veilig is binnen 6 uur na het ontstaan van het herseninfarct. De resultaten van de MR CLEAN studie zijn inmiddels bevestigd in vijf vergelijkbare trials en geldt daarom nu als standaard behandeling.

Recent is ook voor een selecte groep patiënten met 6 tot 24 uur bestaande klachten een gunstig effect van IAT aangetoond. Dit betekent dat alle patiënten die uitval hebben gehad in de afgelopen 24 uur met spoed gepresenteerd moeten worden in het dichtstbij gelegen strokecentrum.
  
Pin It