Op de afdeling Financiën is ruimte voor 1 4e jaars student van de BOL-opleiding voltijd, niveau 4 en/of voor 1 4e jaars student van hbo voltijd niveau 5.