In het Flevoziekenhuis hebben wij uitsluitend stageplaatsen beschikbaar voor studenten van Hogeschool van Amsterdam. Stageverzoeken lopen via het opleidingsinstituut.
Stageverzoeken van andere opleidingsinstituten worden niet gehonoreerd.