In het Flevoziekenhuis hebben wij stageplaatsen beschikbaar voor studenten Fysiotherapie Academie voor Lichamelijke Opvoeding . Stageverzoeken lopen in principe via het opleidingsinstituut.