Het Flevoziekenhuis stelt stageplaatsen beschikbaar aan studenten van de opleidingen: BOL voltijd (niveau 3 t/m 5) en hbo voltijd (niveau 5).