Leesvoor

In het Flevoziekenhuis hebben wij uitsluitend stageplaatsen beschikbaar voor studenten van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Stageverzoeken lopen via het opleidingsinstituut.
Stageverzoeken van andere opleidingsinstituten worden niet gehonoreerd.