Het Flevoziekenhuis stelt stageplaatsen beschikbaar aan studenten van de opleidingen: MBO-V: BOL voltijd en HBO-V voltijd van de opleidingsinstituten: ROC Flevoland (MBO), Hogeschool Windesheim Flevoland en Hogeschool van Amsterdam. Stageverzoeken lopen uitsluitend via deze opleidingsinstituten.

Individuele stageverzoeken van andere opleidingsinstituten worden alleen in behandeling genomen als de plaatsen niet opgevuld kunnen worden door de bovengenoemde opleidingsinstituten.