In 10 ziekenhuizen en 2 umc’s is op 1 maart 2017 het implementatieprogramma Beslist Samen! gestart. In dit programma beslissen zorgverlener en patiënt samen welke zorg het beste past.
Het Flevoziekenhuis is één van ziekenhuizen die meedoen, met vier onderdelen, namelijk:
  • KNO: procesoptimalisatie met e-health (buisjes/amandelen)
  • Orthopedie: Artrose in de heup
  • Vaatchirurgie: perifeer arterieel vaatlijden (Claudicatio intermittens)
  • Colon: Gemetastaseerd coloncarcinoom

Stand van zaken

Voor alle onderdelen geldt dat het zorgproces is of wordt geoptimaliseerd. De vakgroepen KNO en Orthopedie maken voor hun onderdeel gebruik van keuzehulpen van de websites www.consultkaart.nl en/of www.keuzehulp.info. Vaatchirurgie en Coloncare maken (nog) geen gebruik van een keuzehulp.

KNO: procesoptimalisatie met E-health (buisjes/amandelen)

Het (voormalige) tweede polibezoek is nu digitaal ingezet. Via Inforium krijgt de patiënt meerdere zaken aangeboden: drie goede vragen, de keuzehulp, consultkaart, links naar folders en een filmpje. De keuzehulp ‘Regelmatig ontstoken keelamandelen bij kinderen’ is van www.consultkaart.nl. Via www.dokter.nl onderhoudt de medisch specialist contact met de patiënt. Juist dit persoonlijke contact blijkt een meerwaarde voor de patiënt. Patiënten zijn heel tevreden over de werkwijze.

Orthopedie: Artrose in de heup

In Inforium is de keuzehulp ‘Versleten heup‘ voor het zorgpad Artrose in de heup geïmplementeerd. Tijdens de poli is de consultkaart ‘Artrose in de heup’ ondersteunend aan het gesprek. Op wachtkamer-tv is Beslist Samen! zichtbaar middels twee dia’s.
Ook ZorgDomein is inmiddels zo ingericht dat de huisarts de keuzehulp al vóór het polibezoek kan inzetten, waardoor de patiënt voorbereid naar de poli komt.

Vaatchirurgie: perifeer arterieel vaatlijden

Vanaf 1 januari 2018 gaat vaatchirurgie meedoen aan de Ovidius-studie vanuit het AMC. Deze studie gaat over het gebruik van keuzehulpen, meerdere ziekenhuizen doen hier aan mee. Het is nog onbekend wanneer het Flevoziekenhuis precies gaat starten, vanwege het feit dat de indeling van de ziekenhuizen trapsgewijs wordt ingezet.
Herinrichting van de processen is in volle gang. Voor de claudicatio-patiënten gaan er meerdere bezoeken overheen m.b.t de besluitvorming over de behandeling. Ondanks dat er nog geen gebruik gemaakt wordt van een keuzehulp, heeft vaatchirurgie ‘Beslist samen’ wel geïntegreerd in het dagelijkse zorgproces.

Colon: Gemetastaseerd coloncarcinoom

Ook hier is het proces al geoptimaliseerd. Coloncare heeft eerder een trial vanuit het AMC gevolgd. Hieruit bleek dat het bij deze diverse groep patiënten lastig is om de keuzehulp goed in te richten. Er is een keuzehulp beschikbaar op www.keuzehulp.info. Er wordt gekeken of deze keuzehulp goed bruikbaar is in dit traject.
Deze maand vindt de inrichting van Inforium plaats voor patiënten met darmkanker.
De focus ligt daarbij op het bieden van informatie aan patiënten middels filmpjes, korte en heldere info over de chemotherapie, drie goede voorbereidende vragen voor patiënten en de PREMS (CQ index).

Meer informatie over het programma Beslist Samen! vindt u hier.
Pin It