Leesvoor
De polikliniek Oogheelkunde heeft te maken met een grote toeloop aan nieuwe patiënten, met name in deze laatste maanden van het jaar. Het team van vier oogartsen is blij met het toegenomen vertrouwen van patiënten en verwijzers in de oogheelkundige zorg die het Flevoziekenhuis levert. We constateren tegelijkertijd ook dat het aantal verwijzingen van (nieuwe) patiënten op dit moment een grote uitdaging is. De komende tijd moeten wij enkele maatregelen nemen om de (kwaliteit van) zorg voor de huidige, vaak chronische, patiënten te kunnen blijven garanderen.

Maatregel: triage

Wij bekijken op dit moment uiterst kritisch welke nieuwe patiënten nog in 2017 gezien moeten worden, welke patiënten door een opticien of optometrist gezien kunnen worden, welke patiënten in 2018 gezien kunnen worden en of het nodig is om sommige (nieuwe) patiënten door te sturen naar een collega (oog)ziekenhuis in de omgeving.
Het criterium voor deze keuze is zorginhoudelijk: is een afspraak op korte termijn echt noodzakelijk, dan regelen wij dat. Kan het consult iets langer wachten, dan plannen we de afspraak in 2018. Voor spoedafspraken kunt u altijd bij ons terecht, zoals dat ook in de afgelopen periode gewaarborgd was.

Advies aan patiënten

Voor niet-spoed verwijzingen adviseren wij patiënten, via het Patiënt Contact Centrum en de website, om vanaf eind december contact op te nemen met de poli Oogheelkunde. Dan is de nieuwe afsprakenagenda operationeel en verwachten wij dat patiënten een afspraak kunnen maken voor het eerste kwartaal van 2018.

Maximaal

U kunt erop rekenen dat wij ons maximaal inspannen om bovengeschetste situatie zo snel mogelijk te normaliseren. Dit doen wij onder meer door ons zorgproces nog efficiënter te maken voor patiënten en door de triage middels verwijscriteria aan te scherpen, waardoor wij meer capaciteit kunnen realiseren. Daarbij staat voor ons altijd de kwaliteit van zorg voorop.
De huidige verwijscriteria en de actuele toegangstijden voor oogheelkunde vindt u in ZorgDomein.

Uitnodiging

Tijdens onze nascholingsavond oogheelkunde op 11 december van 18.30 – 20.30 uur, willen wij graag ons nieuwe triagevoorstel voor het verwijzen van (nieuwe) patiënten naar het ziekenhuis met u bespreken. We willen het dan ook graag met u hebben over de contactmogelijkheden tussen huisartsen en oogartsen. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn, aanmelden kan via wdh@flevoziekenhuis.nl.

Contact

Indien zich met één van uw patiënten problemen voordoen als gevolg van de langere toegangstijden, dan vernemen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt dat zelf melden bij de behandelaar van uw patiënt. Of u kunt contact opnemen met Hetty Romp, bedrijfsleider Oogheelkunde. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 036- 868 9188 of per mail via hromp@flevoziekenhuis.nl.