Het Flevoziekenhuis is positief over het akkoord tussen het St. Jansdal ziekenhuis en de curatoren van MC Zuiderzee over de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad. Net als in de afgelopen periode zullen wij in ieder geval een belangrijk deel van de acute zorg gaan verlenen aan de bewoners en patiënten van Lelystad en omgeving, waaronder spoedeisende zorg ’s avonds en ’s nachts en verloskunde. Mede daarom gaat het Flevoziekenhuis over op een 24/7 bemensing van de SEH met SEH-artsen, zodat we op een verantwoorde wijze spoedeisende zorg blijven bieden.

Verder blijft van kracht dat alle patiënten die kiezen voor het Flevoziekenhuis van harte welkom zijn en kunnen rekenen op goede zorg. Wij blijven de situatie goed monitoren. Waar dat noodzakelijk is, breiden wij ons zorgaanbod uit en zetten we extra personeel in, voor zover mogelijk. Ook onze patiënten in Almere kunnen dus blijven rekenen op de zorg die ze van ons gewend zijn.

mc zuiderzee  

  
Pin It