Leesvoor

Urologie is de tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met stoornissen van de urinewegen en het mannelijk geslachtsorgaan. De uroloog voert een groot deel van de onderzoeken zelf uit. Eventuele operaties op urologisch gebied worden ook door de uroloog verricht. De urologie betreft het onderzoek en de behandeling van:

  • Afwijkingen van de afvoerwegen van de nier, zoals stenen of vernauwingen van de urineleider.
    Ook goed- en kwaadaardige tumoren in nier en aangeboren afwijkingen.
  • De behandeling van de nier als 'afvalverwerker' is het terrein van de internist/nefroloog.
  • Afwijkingen van de urineblaas, zoals tumoren, stenen of aangeboren afwijkingen.
    Ook incontinentieklachten behoren tot het urologisch werkgebied.
  • Afwijkingen van de prostaat en plasbuis, zoals tumoren, vernauwingen of infecties.
  • Afwijkingen van de penis, zoals impotentie, aangeboren afwijkingen of tumoren.
  • Afwijkingen van de testikel, bijbal en zaadleider, zoals ontstekingen of tumoren. Ook de mannelijke onvruchtbaarheid en sterilisaties behoren hiertoe.

Meer informatie over urologie vindt u op www.urolog.nl en op www.allesoverurologie.nl