Wie waren er aanwezig?

De volgende cliëntenraden waren vertegenwoordigd;  Cliëntenraad VU medisch centrum in Amsterdam, Cliëntenraad Tergooi ziekenhuizen in Hilversum/Blaricum, Cliëntenraad Slotervaart ziekenhuis in Amsterdam, Patiëntenraad OLVG in Amsterdam, Patiëntenraad St. Jansdal in Harderwijk, Cliëntenraad MC groep in Lelystad, Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam, Cliëntenraad MC groep in Lelystad, Cliëntenraad Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

De aanwezigen cliëntenraden stellen zich voor aan de hand van een voorwerp. Punten die naar voren komen zijn:
 • Spiegelen van de raad van bestuur en de rest van de organisatie over verschillende zaken is een rol die breed wordt gedragen;
 • Dit geldt ook voor het  samen bouwen aan een goed draaiend ziekenhuis, ieder vanuit zijn eigen rol.
 • Daarnaast willen cliëntenraden graag bouwen aan een goede samenwerking zowel met de organisatie als met patiënten;
 • Veel cliëntenraden zijn opgedeeld in teams, waarbij ieder team zijn eigen aandachtsgebied heeft.

“Medezeggenschap op maat”

De heer Dick Oudenampsen, zelfstandig adviseur en co-auteur, geeft een presentatie over het onderzoek “Medezeggenschap op maat” dat is uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut.

Punten die naar voren komen zijn:
 • Goede contacten met de raad van toezicht zijn essentieel. Vraag is op welke wijze dit vorm kan worden gegeven. Een notitie van het NCZ hierover zullen de deelnemers ontvangen.  
 • Adequate financiële ondersteuning van de cliëntenraad is belangrijk om een clientenraad slagkracht te geven. Aan het einde van het symposium wordt geïnventariseerd welke financiële middelen de cliëntenraden tot hun beschikking hebben evenals de ondersteuning door een ambtelijk secretaris. Er zijn verschillen in de ondersteuning van de ambtelijk secretaris tussen de vier en achttien uur. Wat betreft de vergoeding van de leden van raden kan over het algemeen worden gezegd dat de vergoeding tussen de 1.000 en 1.500 euro per jaar is.

In groepsverband worden de volgende stellingen besproken:

 1. Stelling over de wettelijke status en positie van de CR: ”Een cliëntenraad moet zo nu en dan zijn tanden laten zien (enquêterecht, geschillencommissie) om doel te treffen.”

  Terugkoppeling nabespreking
  Een cliëntenraad moet worden gehoord en serieus worden genomen. Zij kan en mag daarbij wel haar tanden laten zien. Dit kan ook zonder gebruik te maken van de uiterste middelen zoals een geschillencommissie.

  Er is gesproken over de naamgeving van de raad: patiëntenraad of cliëntenraad. Ook hierover zijn de meningen sterk verdeeld. Reden voor een naamsverandering liggen onder andere op het gebied van herkenbaarheid voor je achterban of organisatie.

 2. Stelling over de rollen van een cliëntenraad: “Een zorgaanbieder die zijn patiënten niet als partner ziet doet de kwaliteit van zorg tekort.“ en “Is de cliëntenraad ook ambassadeur voor het ziekenhuis?”

  Terugkoppeling nabespreking:
  Een zorgaanbieder moet zijn patiënt als partner zien om goede kwaliteit van zorg te leveren.

  De tweede stelling is lastiger te beantwoorden; er was in elk geval geen eenduidig antwoord. Sommige raden brengen zelf persberichten uit, andere raden luisteren meer dan dat ze zelf op de voorgrond treden.

 3. Stellingen over werkvormen van de cliëntenraad: “Formele zeggenschap zonder informele verbindingen is een papieren tijger.” En “Formele participatie is nodig om informele participatie te ondersteunen.”

  Terugkoppeling nabespreking:
  Informele participatie is nodig om de formele participatie vorm te geven. Hoe de cliëntenraden deze informele participatie vorm geven is zeer verschillend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het juist wel of niet participeren in werkroepen van de organisatie.

Deskundigheidsbevordering

Marika Biacsics, netwerkvoorzitter NCZ geeft een presentatie over de mogelijkheden die het NCZ kan bieden ten aanzien van deskundigheidsbevordering. Haar presentatie is toegevoegd en hier is enige informatie die zij heeft verzameld n.a.v. vragen die deze middag zijn gesteld.

Leden van NCZ gaven aan een scheiding te zien tussen cliëntenraden van langdurige zorg en ziekenhuiszorg. Daarom biedt NCZ een aantal workshops specifiek voor cliëntenraden van ziekenhuizen. Eén van die workshops is: Cliëntenraad Ziekenhuis bij kwaliteit- en patiëntveiligheid op 12 april a.s. in Tergooi te Blaricum. Er zijn ook incompany trainingen over bv. zorginkoop en Wkkgz. Meer informatie is te vinden op de website www.ncz.nl. Daarnaast wijst zij ons graag op het onderzoek van Paul Bouten: http://ncz.nl/thesis-de-clientenraad-de-spil-in-het-geheel/.