Na een bezoek aan de polikliniek of een opname in het ziekenhuis of bloedopname, kunt u een e-mail ontvangen met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen. Het Flevoziekenhuis wil graag van u weten hoe u onze zorgverlening heeft ervaren en wat er eventueel beter kan.

De vragen gaan onder andere over medische deskundigheid, informatieverstrekking, de gang van zaken rondom opname en ontslag en over de bejegening. Aan de hand van de resultaten worden verbeteracties ingezet. Door deel te nemen helpt u ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

formulier invullen

Anoniem

Het onderzoek is anoniem, de antwoorden zijn niet herleidbaar naar personen. Onderzoeksbureau MediQuest voert het onderzoek voor ons uit. U kunt benaderd worden over drie onderwerpen via afzonderlijke enquêtes: over uw bezoek aan de polikliniek, over een opname en over bloedafname. Per onderwerp wordt u maximaal één maal per jaar bevraagd.
Meer informatie hierover vindt u op www.flevoziekenhuis.nl/uw-ervaring-telt. Uw e-mailgegevens worden vanzelfsprekend niet aan derden verstrekt.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

Voor ons ziekenhuis is het zeer waardevol om te weten hoe wij in de ogen van onze patiënten presteren. Zo kunnen we van u leren en verbeteringen doorvoeren waar u als patiënt behoefte aan heeft.
Het Flevoziekenhuis maakt gebruik maakt van de landelijke PREM-meting (de 'Patient Reported Experience Measure) zodat de uitkomsten te vergelijken zijn met die van andere ziekenhuizen.
De uitkomsten van het onderzoek worden ook gebruikt om patiënten en toekomstige patiënten inzicht te geven in ervaren kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen (o.a. via www.kiesbeter.nl).

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kunt u ook contact opnemen met de helpdesk van MediQuest via telefoonnummer: 088 030 69 00.

Independer en Zorgkaart Nederland 

Daarnaast kunt een meedoen met de landelijke enquête over uw ervaringen in ons ziekenhuis via www.independer.nl. De enquête bestaat uit een korte vragenlijst die u thuis, achter uw eigen computer kunt invullen. Ook op Zorgkaart Nederland kunt u uw waardering van het ziekenhuis en de artsen achterlaten.