Wanneer u alweer een tijdje thuis bent, is het mogelijk dat u van onderzoeksbureau MediQuest een enquête over uw verblijf in het ziekenhuis ontvangt. U wordt gevraagd een online (of op verzoek: papieren) enquête in te vullen met vragen over onder andere medische deskundigheid, informatieverstrekking, de gang van zaken rondom opname en ontslag en over de bejegening. Aan de hand van de resultaten worden verbeteracties ingezet. Door deel te nemen helpt u ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren!

formulier invullen

Deze patiëntenenquêtes worden in principe twee keer per jaar verstuurd:

  • In het voorjaar
  • In het najaar

Hoe werkt het?

Enkele duizenden patiënten die in de voorafgaande periode van 4-5 maanden in ons ziekenhuis zijn opgenomen of een poli hebben bezocht, ontvangen een brief met het verzoek een online enquête in te vullen. Patiënten boven de 75 jaar, ontvangen een papieren enquête om in te vullen en terug te sturen. Het onderzoek is anoniem, de antwoorden zijn niet herleidbaar naar personen. Onderzoeksbureau MediQuest voert het onderzoek voor ons uit.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

  • Voor ons ziekenhuis is het zeer waardevol om te weten hoe wij in de ogen van onze patiënten “presteren”. Zo kunnen we van u leren en verbeteringen doorvoeren waar u als patiënt behoefte aan heeft.
  • Omdat het Flevoziekenhuis gebruik maakt van een landelijke enquête (de CQI ziekenhuisopname*), kunnen wij onze uitkomsten vergelijken met die van andere ziekenhuizen.
  • De uitkomsten van het onderzoek worden ook gebruikt om patiënten en toekomstige patiënten inzicht te geven in ervaren kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen (o.a. via www.kiesbeter.nl).

* CQI staat voor Consumer Quality Index. Dit zijn standaard vragenlijsten die worden gebruikt om inzicht te krijgen in de ervaringen van onze patiënten tijdens hun opname.

Meer informatie

Is iets niet duidelijk? Kijk bij de veelgestelde vragen over de CQI

Voor vragen over het onderzoek kunt u ook contact opnemen met de Helpdesk van MediQuest via telefoonnummer: 088 – 030 69 00.

Independer

Daarnaast kunt een meedoen met de landelijke enquête over uw ervaringen in ons ziekenhuis via www.independer.nl. De enquête bestaat uit een korte vragenlijst die u thuis, achter uw eigen computer kunt invullen

Meer informatie

Is iets niet duidelijk? Kijk bij de veelgestelde vragen over Independer.