Het Flevoziekenhuis meet patiëntervaringen met de CQI-Ziekenhuizen (Consumer Quality Index Ziekenhuizen). U heeft wellicht een uitnodigingsbrief thuis ontvangen om aan dit onderzoek mee te doen. Hieronder vindt u veelgestelde vragen en leest u meer over het patiëntervaringsonderzoek.

Hoe kan ik deelnemen?

U kunt zich niet aanmelden om aan het onderzoek mee te doen. Patiënten ontvangen steekproefsgewijs een uitnodiging per post thuis voor deelname aan het onderzoek. Alleen als u een uitnodigingsbrief hebt ontvangen, kunt u meedoen aan het onderzoek. Het onderzoek is digitaal en de vragenlijst staat op internet. In de uitnodigingsbrief vindt u de unieke inlogcode die u nodig hebt om de vragenlijst in te vullen op de website www.ervaringmetziekenhuis.nl

Hoe worden patiënten op de hoogte gesteld van de resultaten?

De resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt op de website van het Flevoziekenhuis.

Ik ben de uitnodigingsbrief kwijt. Hoe kan ik alsnog meedoen aan het onderzoek?

Als u de uitnodigingsbrief om aan het onderzoek mee te doen, niet meer hebt, neem dan tijdens kantooruren contact op met het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest via telefoonnummer 088-0306900.

Ik heb een uitnodigingsbrief ontvangen om de digitale vragenlijst in te vullen, maar ik heb geen internet.

U kunt een papieren versie van de vragenlijst aanvragen bij het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-0306900.

Ik wil niet aan het onderzoek meedoen, maar wel een ervaring of klacht doorgeven.

Suggesties of ideeën? U kunt het Laat-het-ons-weten-formulier gebruiken om kleine punten aan te geven die volgens u voor verbetering vatbaar zijn. Wij stellen het op prijs als u met ons meedenkt. Indien u een klacht hebt kunt u bij klachten en kritiek een digitaal klachtenformulier invullen. Indien  u in de toekomst geen CQI-Z vragenlijsten meer wilt ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan MediQuest via telefoonnummer 088- 12 63 900.

Is het onderzoek anoniem?

Ja, het onderzoek is anoniem. Het onderzoek wordt in opdracht van het Flevoziekenhuis en in samenwerking met uw zorgverzekeraar uitgevoerd door MediQuest, een onafhankelijk onderzoeksbureau. MediQuest heeft geen inzicht in uw patiëntgegevens. Uw NAW-gegevens worden alleen gebruikt om de uitnodigings- en herinneringsbrieven te versturen. Zij behandelt de onderzoeksgegevens anoniem en strikt vertrouwelijk. Het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar weten niet of u de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Ook kunnen zij niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

Waar kan ik terecht met vragen over het invullen van de vragenlijst?

Indien u problemen hebt bij het inloggen op de vragenlijst of het invullen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest via telefoonnummer 088-0306900. Dit geldt alleen voor vragen over het invullen van de vragenlijst. Wanneer u inhoudelijke vragen hebt over uw gezondheid of over uw bezoek aan het ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de afdeling of polikliniek waar u een bezoek aan hebt gebracht.

Wat heb ik als patiënt aan het onderzoek?

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om de patiëntenzorg in het Flevoziekenhuis te verbeteren. Het Flevoziekenhuis publiceert de resultaten op zijn website. Zo kunt u zien op welke gebieden wij als ziekenhuis goed scoren, en waar het beter kan.

Wat houdt het patiëntenervaringsonderzoek in?

Dit onderzoek heet de Consumer Quality Index Ziekenhuizen (CQI-Ziekenhuizen). Deze index is de meest voorkomende methode om te onderzoeken wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen zijn met de zorg die zij hebben ontvangen. Het doel is om de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen te verbeteren. U als patiënt kunt ons namelijk van belangrijke verbeterinformatie voorzien. Steekproefsgewijs worden patiënten na een ziekenhuisopname of polikliniekbezoek gevraagd hun ervaringen via een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat op internet. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor het Flevoziekenhuis. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar een bepaalde patiënt.

Wat voor consequenties heeft deelname aan het onderzoek?

Door deel te nemen aan het onderzoek draagt u bij aan de verbetering van zorg in het ziekenhuis. Meedoen is geheel vrijwillig en uw antwoorden op het onderzoek worden volledig anoniem verwerkt. Zowel het ziekenhuis als de zorgverzekeraar krijgen geen inzicht in welke antwoorden u hebt gegeven. Het invullen van de vragenlijst heeft absoluut geen gevolgen voor uw behandeling of zorgverzekering.

Wat wordt er met de resultaten van het onderzoek gedaan?

De resultaten worden gebruikt om de zorg en dienstverlening in het Flevoziekenhuis te verbeteren. De resultaten worden gepubliceerd op de website van het Flevoziekenhuis. Tevens worden de resultaten gebruikt als verantwoording naar externe partijen zoals de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Welke patiënten worden benaderd?

Steekproefsgewijs worden patiënten benaderd die de polikliniek hebben bezocht of in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest.