Algemeen

 • Ik heb een responskaart toegestuurd gekregen. Moet ik deze invullen?
  Nee, dit is niet verplicht.

Privacy

 • Hoe is mijn privacy gewaarborgd?
  Het onderzoek is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Alle privacygevoelige data worden na het onderzoek vernietigd.

Responskaart

 • Ik ben enige tijd geleden ook bij een ander specialisme in het ziekenhuis geweest. Kan ik hier ook de vragen voor beantwoorden?
  Patiënten worden benaderd op basis van steekproeftrekking. De te beantwoorden vragen hebben betrekking op het specialisme, zorgtype en ziekenhuislocatie zoals op de responskaart is aangegeven.
 • Ik ben langere tijd afwezig geweest en was niet in staat om de kaart in te vullen (bijv. vanwege vakantie). Kan ik de responskaart alsnog opsturen?
  Het gros van de responskaarten wordt binnen 2 weken verstuurd; responskaarten die op een later tijdstip worden opgestuurd zullen altijd worden verwerkt, hier zit geen tijdlimiet aan.
 • Ik heb moeite met het beantwoorden van één of meerdere vragen. Kan ik vragen overslaan?
  Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en vragen kunnen worden overgeslagen.
 • Ik heb meerdere artsen gezien en/of heb zowel positieve als negatieve ervaringen om te delen. Wat moet ik nu invullen?
  U kunt een algemeen (gemiddeld) beeld afgeven of de keuze maken om bij het invullen één arts of behandeling in gedachte te nemen.
 • Ik heb een verkeerd antwoord gegeven op een vraag. Kan ik mijn antwoord nog veranderen?
  Het foutieve vakje dient geheel ingekleurd te worden en het juiste vakje opnieuw aangekruist.
 • De responskaart is beschadigd. Kan ik mijn responskaart nog insturen?
  Ook een beschadigde responskaart kan ingevuld en verstuurd worden.
 • Er is geen ruimte voor toelichting. Kan ik mijn opmerkingen kwijt?
  Bijgeschreven teksten op de kaart worden niet gescand en worden dus meegenomen in het onderzoek.
 • Hoe moet de ingevulde responskaart worden teruggestuurd?
  De responskaart is voorzien van een antwoordnummer, een postzegel is dus niet nodig. Indien gewenst mag u de kaart ook in een envelop versturen.

Overleden patiënt

 • De aangeschreven patiënt is overleden.
  We proberen dit te voorkomen door op het laatste moment een check uit te voeren op alle uit te sturen responskaarten, maar hiermee kunnen wij dit niet helemaal voorkomen. Mocht deze situatie bij u het geval zijn, dan bieden wij hiervoor onze excuses aan. Wilt u alstublieft contact opnemen met 036 - 539 86 51 om de naam door te geven, zodat wij in het vervolg geen post meer versturen?
 • Wat gaat het Flevoziekenhuis met de resultaten van dit onderzoek doen?
  Aan de hand van de resultaten worden verbeteracties ingezet. De resultaten dragen bij aan het verbeteren van de zorg die het Flevoziekenhuis levert.