Een keizersnede (Sectio Caesarea) is een operatie waarbij het kind via de buik geboren wordt. Het verhaal gaat dat keizer Julius Caesar op deze manier geboren is.

Soms blijkt pas tijdens de bevalling dat een keizersnede noodzakelijk is. Het gebeurt ook dat een keizersnede al tijdens de zwangerschap wordt afgesproken. In dat laatste geval bespreekt u vooraf met een verpleegkundige wat er gaat gebeuren.

geplande keizersnede

Een keizersnede vindt plaats op de operatiekamer. De verdoving gebeurt meestal met een ruggenprik (spinaal anesthesie). Daardoor zijn uw benen en het onderste deel van uw buik verdoofd en heeft u geen pijn. Wel voelt u soms wat trekken en bij de geboorte van het hoofdje duwen wij op uw buik. Uw partner mag bij de operatie aanwezig zijn.
Als het kindje is geboren, wordt het eerst door de kinderarts nagekeken. U wordt naar de uitslaapkamer gebracht.  

Gentle sectio

Afhankelijk van de conditie van de baby en de moeder biedt het Flevoziekenhuis de mogelijkheid tot een natuurlijke keizersnede (gentle sectio).  Het doel daarvan is de geboorte zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen en te voorkomen dat u na de geboorte gescheiden wordt van uw kindje. Anders dan bij een ‘gewone’ keizersnede kunt u uw kindje geboren zien worden. Als dat mogelijk is, wordt uw kindje langzaam uit uw buik gehaald. Vervolgens wordt het in een warme doek gewikkeld en mag u (kort) kennismaken. Pas daarna volgt onderzoek door de kinderarts. Uw partner mag daarbij aanwezig zijn. Als alles in orde is, blijft het kindje bij u en uw partner.