Wanneer uw bevalling anders is verlopen dan verwacht biedt het Flevoziekenhuis de mogelijkheid voor een nagesprek. Tijdens dit gesprek met de verloskundige kunt u vragen stellen en bespreken waarover u (on)tevreden bent. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Wanneer u behoefte heeft aan meer gesprekken kan dat ook. Het beste tijdstip voor een nagesprek bestaat niet, maar na ongeveer twee maanden blijkt voor de meeste vrouwen een goed moment.
Het nagesprek is geen medische controle. Die gebeurt bij de gynaecoloog of verloskundige, zes weken na de bevalling.