POP-poli

De Psychiatrie- Obstetrie-Pediatrie (POP)-poli is een spreekuur voor vrouwen met psychische problemen die zwanger willen worden of zwanger zijn. Tijdens het 30 minuten durend consult zijn een gynaecoloog,  psychiater en kinderarts aanwezig. Afhankelijk van uw situatie voert u het gesprek met (een van) hen. Samen bespreekt u welke extra zorg gewenst is tijdens de zwangerschap, de bevalling, het kraambed en/of de periode daarna. 


Een bezoek aan de POP-poli is in principe eenmalig. U blijft onder begeleiding van uw eigen verloskundige, huisarts of psycholoog/psychiater. Als er aanvullende begeleiding nodig is, krijgt u - in overleg - een verwijzing.

De kosten van een bezoek aan de POP-polivallen meestal onder uw verzekering. Kijk voor de zekerheid uw polis na of overleg eerst met uw verzekeraar.
Een afspraak op de POP-poli kan alleen worden gemaakt door uw huisarts, psychiater of verloskundige. Het spreekuur is altijd op maandagmiddag. Bent u onverwacht verhinderd, zeg dan zo snel mogelijk de afspraak af via 036 - 868 92 06 (meld dat het om een afspraak op de POP-poli gaat). Zo kunnen we kostbare spreekuurtijd voor anderen gebruiken.

Extra Zorg Spreekuur

Op maandagochtend is er een ‘Extra Zorg Spreekuur’. Naast de gebruikelijke zorg door de verloskundige ontvangen zwangeren hier extra zorg, bijvoorbeeld van maatschappelijk werk. Redenen voor controle bij de Extra Zorg-poli zijn bijvoorbeeld:
  • tienerzwangerschap
  • problemen met huisvesting, geld, relatie of een combinatie hiervan
  • geweld voorafgaand of tijdens de zwangerschap
  • verslavingsproblemen
  • andere psychische of sociale problemen

Klinisch Kraambed

Bij een klinisch kraambed in verband met psychische of sociale problemen blijft u na de bevalling enkele dagen op de kraamafdeling. Soms is het mogelijk thuis te bevallen en enkele uren na de bevalling naar het ziekenhuis te komen. Tijdens het klinisch kraambed is er extra zorg voor moeder en kind. Redenen voor een klinisch kraambed zijn onder andere gebruik van bepaalde medicijnen (SSRI’s) en eerdere psychiatrische problematiek, zoals een depressie of psychose.
Een psychiatrisch verpleegkundige of maatschappelijk werker beoordelen in overleg met u of er na ontslag extra zorg thuis nodig is.